Fast tandställning klart billigare än avtagbar

FORSKNING.För korrigering av korsbett av framtänderna är fast tandställning betydligt billigare än avtagbar och bör därför vara förstahandsvalet för tandvården. Men man måste alltid se till den enskilde patientens behov. Det säger doktorand Anna-Paulina Wiedel ,som i sin avhandling följt 62 unga patienter

Anna-Paulina Wiedel har jämfört effektiviteten, resultatet efter två år, pris samt patientens upplevelse av behandlingen. 
Båda typerna av tandställning hade god effekt, men behandlingstiden var något kortare med fast tandställning. Resultatet efter två år var också i princip likvärdigt. Vad gäller barnens upplevelser av smärta och obehag skilde sig resultatet något åt. Frågeställningen handlade om hur tandställningen påverkade saker som tugg- och talfunktion, och om den påverkade barnens skolarbete eller fritidsaktiviteter.

Smärtan olika
– Fler med avtagbar tandställning upplevde att deras tal påverkades, medan de med fast tandställning tyckte det var svårare att äta fast föda. Fasta gav också lite högre och snabbare smärttopp än avtagbar där kurvan var lägre och mer utdragen, säger doktorand Anna-Paulina Wiedel, som lägger fram sin avhandling vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, den 4 december.

Skillnaderna var dock små och inte kliniskt relevanta. Utslagsgivande i studien var däremot priset.  Totalkostnaden för fast tandställning var väsentligt lägre än för avtagbar: 620 euro jämfört med 972 euro, en skillnad på 352 euro, vad gäller den bettavvikelse som hon studerat. 3-4 procent av alla barn får korsbett i framtänderna, och så många som 30 procent behöver använda tandställning för någon form av tandkorrigering.

Priset avgörande skillnad
– Totalt sett är resultatet ganska likvärdigt. Det är den ekonomiska utvärderingen som gör fast tandställning mer fördelaktig, säger Anna-Paulina Wiedel, som samtidigt betonar att patientens situation måste vara vägledande.
–  Man måste alltid se till den enskilde. Vissa patienter kan bara ha en viss typ av tandställning, och vilken expertis det finns på hemorten kan också vara en faktor. Ska föräldrar ta ledigt från jobbet och köra långt till tandläkaren blir det också en kostnad, säger Anna-Paulina Wiedel.

Anna-Paulina Wiedel lägger fram sin avhandling Treatment of functional disturbing anterior crossbite - evidence-based evaluations of treatment effects, cost-effectiveness and patients’ perceptions den 4 december kl 9.15
Kontakta Anna-Paulina Wiedel: anna-paulina.wiedel@mah.se

Magnus Jando, kommunikatör Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media