Individuell cancerbehandling är målet

Zahra El-Schich forskning bidrar till att utveckla metoder för mer individuella cancerbehandlingar. Genom att upptäcka metastaser tidigt och studera cellers beteende, skapas bättre möjligheter till korrekt och tidig diagnos samt mer direktverkande medicinering.

– Förhoppningen är att vi i framtiden, genom att analysera celler från en cancerpatient, ganska snabbt ska kunna analysera hur cancercellerna uppför sig. Innan det här blir verklighet återstår dock ytterligare försök och forskning, säger Zahra El-Schich och tillägger:
– Målet är att få fram individanpassad medicinering, för att kunna undvika till exempel cellgifter som slår brett och därmed förstör även friska celler. Vi vill att fler patienter ska få rätt behandling från början. Det spar både tid, pengar och lidande.

Svårt hitta metastaser
Att hitta cancerceller som bildar metastaser är dock mycket svårt. De här cellerna gör allt de kan för att gömma sig, för såväl kroppens immunförsvar som för forskarna som vill hitta dem. Vilket bland annat alltså gör det svårt att diagnosticera cancer i ett tidigt stadium.
För att utveckla bättre diagnostik för aggressiva och metastaserande cancerceller har Zahra El-Schich använt nanopartiklar som binder till sialinsyra, en liten molekyl som utgör en del av cellens sockermolekyler. Celler som bundit in nanopartiklarna analyseras i mikroskop och preliminära studier visar att de mest aggressiva cancercellerna binder till sig fler nanopartiklar än friska celler. Nanopartiklarna är framtagna på Malmö högskola av professor Börje Sellergren och doktor Sudhirkumar Shinde.

Analysera levande celler
Zahra El-Schich och hennes handledare Anette Gjörloff Wingren, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Malmö högskola, har i sina studier bland annat använt sig av digital holografi-mikroskopi. Det unika med den metoden är att den gör det möjligt att analysera levande celler direkt i odlingskärlen.
– Vi har till exempel kunnat se hur olika celler reagerat på olika behandlingar. Var behandlingen för kraftig? Har celltillväxten stannat eller har cellerna dött? Utifrån sådana här resultat skulle man i framtiden kunna behandla varje patient mer individuellt, säger Zahra El-Schich.

Kontakt:

Zahra El-Schich

Tfn: 072 - 546 48 25

zahra.el-schich@mah.se

Avhandling:
Novel imaging technology and tools for biomarker detection in cancer, läs mer http://muep.mah.se/handle/2043/19898

Charlotte Löndahl Bechmann, kommunikatör Malmö högskola, charlotte.londahl.bechmann@mah.se, 040-665 78 79

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, datavetare, interaktionsdesigners, medie- och kommunikationsvetare och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig, forskare möts över disciplingränserna, Forskning inom sakernas internet, biofilm, migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, hälsa och tandvård är särskilt framträdande. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället.

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media