Design och social innovation inleder En akademisk kvart på Malmö stadsbibliotek

Design och social innovation. Det är temat när universitetslektor Per Anders Hillgren vid Malmö högskola onsdag 27 augusti inleder den åttonde terminen av En akademisk kvart, då forskare delar med sig av sina kunskaper under en kortföreläsning på Malmö stadsbibliotek.

– Jag kommer att plocka från alla möjliga projekt, både egna erfarenheter och internationella exempel, och ge exempel på hur innovationsprocesser kan demokratiseras. Det handlar om hur alla slags aktörer och medborgare kan inkluderas när nya lösningar på samhällsproblem eller teknologi utvecklas, säger Per Anders Hillgren.

Från hästsport till datorspel för äldre
Höstens program tar upp så skilda ämnen som hästsport, hatbrott, placebo, datorspel för äldre och hur det funkar på Regeringskansliet. För att nämna några.

Samarbete med stadsbiblioteket
Sedan samarbetet mellan Malmö högskola och Malmö stadsbibliotek inleddes våren 2011 har Malmö högskolas forskare hållit 135 populärvetenskapliga lunchföreläsningar om ett forskningsområde som ligger dem varmt om hjärtat. 

Vetenskap i koncentrerad form
En akademisk kvart erbjuder kort, koncentrerad bildning á 15 minuter. På ett populärvetenskapligt sätt vill Malmö högskola presentera hela spännvidden i den forskning som bedrivs på de olika fakulteterna, från lärarutbildning till kriminologi, media, interaktionsdesign och tandvård.

Höstens föreläsningar fortsätter fram till 17 december. Alltid på en onsdag, alltid klockan 12.30. Föreläsningarna filmas och kan ses i efterhand. 

Kontakt:
Per Anders Hillgren, universitetslektor, Malmö högskokla
Tfn: 0702-85 62 67 

Magnus Jando, kommunikatör på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media

Snabbfakta

Höstens program av En akademisk kvart startar 27 augusti på Malmö stadsbibliotek. Först ut är Per Anders Hillgren, forskare vid Malmö högskola, som kommer att tala om design och social innovation.
Twittra det här

Citat

Jag kommer att plocka från alla möjliga projekt, både egna erfarenheter och internationella exempel, och ge exempel på hur innovationsprocesser kan demokratiseras. Det handlar om hur alla slags aktörer och medborgare kan inkluderas när nya lösningar på samhällsproblem eller teknologi utvecklas.
Per Anders Hillgren, universitetslektor vid Malmö högskola.