Så vinner Sverigedemokraterna väljare och politisk makt

Sverigedemokraterna vinner allt större stöd bland väljarna. Men hittills stänger de andra svenska partierna på nationell nivå ute SD. För att påverka svensk politik ytterligare krävs att partiet blir trovärdigt och anses som rumsrent visar ny forskning vid Malmö högskola.

Invandring och integration är den klart viktigaste frågan för svenska väljare. Det visar en undersökning av Dagens Nyheter. Och i samma undersökning svarar väljarna att Sverigedemokraterna (SD) har bäst politik när det gäller invandring och integration.

Det syns tydligt i väljarstödet som ökar för SD. Sedan 2012 har de sju partierna förlorat 17 procent av väljarna och nio av tio avhoppare säger i dag att de skulle rösta på SD. Detta enligt Dagens Samhälles konsensusdata för den svenska väljaropinionen. I januari 2012 fick SD 6,7 procent i väljaropinionen och i januari 2016 21,5 procent, en ökning med 14,8 procentenheter.

  Dagens riksdagspartier bidrar till en splittringspolitik. Sverigedemokraterna äger invandringsfrågan och blir frågan den viktigaste i nästa val kommer partiet att vinna ytterligare väljare, säger Anders Hellström.

Jämför de skandinaviska länderna
Anders Hellström har i flera år studerat Sverigedemokraterna, partiets retorik, väljarstödet och framställningen av partiet i media. Nu har Hellström slutfört ett forskningsprojekt där han jämför de nationalistiska partierna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det finns flera likheter mellan partiernas retorik men också stora skillnader visar hans forskning.

Partiet måste anses normalt och trovärdigt
För att locka väljare måste politiska partier befinna sig inom vad som anses normalt för medianväljaren, harmoniera med de kulturella koderna i sitt land. Och för att få framgång politiskt och i det offentliga samtalet krävs att partiet anses rumsrent eller trovärdigt. Här skiljer sig de skandinaviska nationalistiska partierna åt.

  Dansk Folkeparti i Danmark och Fremskrittspartiet i Norge har blivit trovärdiga. De har normaliserats. De andra partierna har anpassat sig till deras politik och de har fått genomslag för sin politik nationellt. I Sverige däremot har partierna på nationell nivå stängt ute och uteslutit samarbete med Sverigedemokraterna, säger han.

Men indirekt påverkar SD politiken eftersom de andra partierna vill vinna tillbaka sina väljare.

  Ju längre tid som Sverigedemokraterna har ett stort väljarstöd, desto större blir möjligheterna till att påverka politiska beslut.

SD spinner på nostalgi och myter
För att förstå attraktionskraften i Sverigedemokraterna (SD) måste man titta på hur Sverige har sett ut historiskt. I sitt partiprogram spelar SD på det historiska arvet och de nationella myterna om Sverige.

  De gamla socialdemokraterna som byggde folkhemmet är nationens hjältar menar SD och de nya socialdemokraterna sviker folket. De radikaliserar populära stämningar och spinner på en nostalgisk dröm om att ”det var bättre förr”, ett tryggare samhälle med mindre kriminalitet och våld, bättre skola, ordning och reda.

  Men SD aktar sig för att dra samma slutsatser som nazismen. De respekterar parlamentarisk demokrati och är emot rasism och våld. För att anses rumsrena har de gått så långt som att utesluta sitt eget ungdomsförbund.

Driver på polarisering
I sin politiska retorik använder Sverigedemokraterna polariserande känslosamma uttryck som ”Sverige har vaknat”. Men invandringspolitiken har alltid varit polariserad poängterar Hellström.

  I valet 2014 fanns det två läger. Ena sidan förespråkade mer flyktingmottagande, den andra sidan mindre. Men det behövs inte bara två läger eller poler. Vi måste bredda diskussionen, säger Anders Hellström.

En ökad polarisering i samhället är farlig menar Hellström. En mer nyanserad verklighetsbeskrivning behövs.

  Politiska åsikter och tankar kan leda till att man tillgriper våld. Det kan man bara se på bränderna mot flyktingboenden. När Jimmie Åkesson tog avstånd från detta då minskade bränderna.

Rapportering skiljer sig åt i media
Mediernas framställning av de nationalistiska partierna och deras politik skiljer sig också åt i länderna. Hellström har studerat dags- och kvällstidningar i Sverige, Norge och Danmark.

  Tonläget skiljer sig åt och Sverige sticker ut. Medieeliten i Sverige är mycket emot SD. I Norge och Danmark är rapporteringen mer balanserad.

Olika delar av forskningsresultatet presenteras i den nya boken Trust Us och i en rapport som utges av Delmi senare i vår.

Kontakt:
Anders Hellström, forskare vid Malmö högskola
070 – 426 94 65

Lotta Orban, presskontakt på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
0709-655 492, lotta.orban@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, datavetare, interaktionsdesigners, medie- och kommunikationsvetare och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig, forskare möts över disciplingränserna, Forskning inom sakernas internet, biofilm, migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, hälsa och tandvård är särskilt framträdande. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media

Snabbfakta

Forskaren Anders Hellström vid Malmö högskola jämför de skandinaviska nationalistiska partiernas retorik för att locka väljare och påverka politiken, i nya boken Trust Us.
Twittra det här

Citat

Dagens riksdagspartier bidrar till en splittringspolitik. Sverigedemokraterna äger invandringsfrågan och blir frågan den viktigaste i nästa val kommer partiet att vinna ytterligare väljare
Anders Hellström, forskare vid Malmö högskola
Dansk Folkeparti i Danmark och Fremskrittspartiet i Norge har blivit trovärdiga. De har normaliserats. De andra partierna har anpassat sig till deras politik och de har fått genomslag för sin politik nationellt. I Sverige däremot har partierna på nationell nivå stängt ute och uteslutit samarbete med Sverigedemokraterna
Anders Hellström, forskare vid Malmö högskola
Ju längre tid som Sverigedemokraterna har ett stort väljarstöd, desto större blir möjligheterna till att påverka politiska beslut.
Anders Hellström, forskare vid Malmö högskola