Expert: Allvarlig ohälsa på grund av snabblån

Aldrig har så många människor hamnat hos Kronofogden. Överskuldsättningen får ofta allvarliga konsekvenser i form av ökad ohälsa. Det visar aktuell forskning av Sveriges enda expert inom området, Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola.

Snabblånen har fördubblats de senaste fem åren och bolagen gör stora vinster. För låntagarna ser det inte lika ljust ut. Överskuldsättningen får allvarliga konsekvenser för såväl individen och dennes familj som för samhällets väldfärdssystem.
– Detta är en grupp som far mycket illa, både vad gäller fysisk som psykisk ohälsa, säger Richard Ahlström, psykolog och docent i psykologi vid Malmö högskola.

Extremt förhöjd sjuklighet
Ahlström är den enda forskaren i Sverige som arbetat med skuldsatta människor kontinuerligt under längre tid. I sin forskning fokuserar han på hur ekonomisk utsatthet påverkar människors livskvalitet och hälsa.

– Min forskning visar att sjukligheten för ekonomiskt utsatta människor är extremt mycket större än för människor som inte har ekonomiska problem. Man ser en markant ökning av ångest och depression i denna grupp, har de ekonomiska problem under längre tid ökar också sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Att sjukligheten ökar så mycket påverkar inte bara den enskilda individen och hennes familj utan också samhället, då ohälsan är en stor påfrestning för välfärdssystemen, säger han.

En ny studie av Ahlström visar att även självmordstankar och självmordsförsök är markant förhöjda i gruppen.

Flerfaldigt förhöjd dödlighet
Ahlström har även studerat vad som händer under och efter en skuldsanering.

– Min senaste studie visar tyvärr att ohälsan fortsätter att utvecklas negativt även under tiden för skuldsaneringen.
Bland människor som blivit skuldsanerade är dödligheten också flerfaldigt förhöjd.
– Det är ett fåtal som får skuldsanering och väntan på att få den är som regel mycket lång. Det innebär att när de väl blir skuldfria är de ofta redan mycket nedgångna och sjuka, säger han.

Förlorar kontakt med barnen
Även det sociala livet tar skada av skuldsättningen och den långa processen för skuldsanering. 

– Den här gruppen har mycket begränsade sociala kontaktar, många förlorar dessutom kontakten med sina barn om dessa bor på annan ort. De har helt enkelt inte råd att besöka barnen, något som är ytterst allvarligt, i synnerhet om barnen är små.
Även förvärvsfrekvensen minskar. Enligt Ahlströms forskning arbetar 85 procent innan de får problem med skulder. När de väl blivit skuldfria har hälften av dem slutat arbeta.
– Processen är så lång att människor förlorar hoppet, konstaterar han.

Kontakt
Richard Ahlström, psykolog och docent i psykologi vid Malmö högskola
e-post: richard.ahlstrom@mah.se  (tillgänglig)
Mobil: 072 – 501 15 95

Ahlström är tillgänglig på tfn:
torsdag 9 oktober, kl. 18:30 – 20:00
fredag 10 oktober, kl. 11:00 – 12:45

Charlotte Löndahl Bechmann, kommunikatör på Fakulteten för hälsa och samhälle, charlotte.londahl.bechmann@mah.se, 040-665 78 79

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Snabbfakta

Snabblån och sms-lån har fördubblats de senaste fem åren. Bolagen gör stora vinster på de som är mest utsatta. Överskuldsättningen får ofta allvarliga konsekvenser, många far illa och drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa visar forskning av Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola.
Twittra det här

Citat

Min forskning visar att sjukligheten för ekonomiskt utsatta människor är extremt mycket större än för människor som inte har ekonomiska problem. Man ser en markant ökning av ångest och depression i denna grupp, har de ekonomiska problem under längre tid ökar också sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Att sjukligheten ökar så mycket påverkar inte bara den enskilda individen och hennes familj utan också samhället, då ohälsan är en stor påfrestning för välfärdssystemen.
Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola
Min senaste studie visar tyvärr att ohälsan fortsätter att utvecklas negativt även under tiden för skuldsaneringen.
Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola
Det är ett fåtal som får skuldsanering och väntan på att få den är som regel mycket lång. Det innebär att när de väl blir skuldfria är de ofta redan mycket nedgångna och sjuka,
Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola