Malmö högskola och Akademiska Hus satsar på miljöcertifiering

Hållbar energianvändning, innemiljö och bra byggmaterial. Malmö högskola och Akademiska Hus satsar på miljön för sin nya byggnad Niagara. Byggnaden får betyget silver i Miljöbyggnad av föreningen Sweden Green Building Council.

Malmö högskola och Akademiska Hus beslutade att miljöcertifiera sitt nya hus Niagara. Valet föll på det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad som handläggs av Sweden Green Building Council (SGBC) som har funnits i fem år. Sammanlagt 176 byggnader i Sverige är märkta med Miljöbyggnad varav 8 hus i Malmö är certifierade. 

– Malmö högskolas mål är att vi ska vara ett lärosäte som tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling. Att miljöcertifiera Niagara är därför viktigt för oss, säger Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola.

– Det är en stor möjlighet att ha en miljöambition, att sätta upp mål som man sedan följer, säger Helen Möller, som är miljöbyggsamordnare för Niagara, numera konsult men tidigare anställd av Akademiska Hus.

Får samlade betyget silver
Certifieringen i Miljöbyggnad bygger på de tre områdena energi, inomhusmiljö och material. Totalt mäts 15 indikatorer, till exempel energianvändning, värmeeffektbehov, ljudmiljö, radon, ventilationsstandard och dagsljus. Det finns tre betyg i Miljöbyggnad certifieringen, brons, silver och guld. Niagara har fått det sammanlagda betyget silver. 

Sätt att höja miljömässig ribba 
Certifieringssystem i Miljöbyggnad är ett sätt att höja ribban och sätta högre krav än de lagar och regler som gäller i Sverige och enligt svensk byggpraxis. I Sverige finns olika märkningar, till exempel Svanen-märket, Passiv hus och Miljöbyggnad. Internationellt finns det brittiska Breeam och amerikanska Leed, som båda handläggs av SGBC. 
– Vi har ganska höga krav på inomhusklimatet i Sverige. Vi vill ha en temperatur på 20-22 grader på vintern och inte mer än 25 grader under sommaren. Samtidigt har vi höga krav på låg energiförbrukning, säger Helen Möller. 

Extra svårt att certifiera Niagara 
Det kostar samtidigt en del att certifiera en byggnad. De internationella certifieringssystemen är komplexa och det kostar upp emot 5-6 miljoner kronor att certifiera ett hus. Att certifiera Niagara i Miljöbyggnad kostade omkring en halv miljon kronor. 
– Det var extra svårt att certifiera Niagara. Niagara är ett speciellt hus. Formen är komplex och det gör det svårare att räkna fram lägstanivåer för indikatorerna. Dessutom har huset ritats och byggts samtidigt, säger Helen Möller. 

Just nu jobbar Helen med materialval. Stommen är i betong och stål, fasaden av glas, golvet i entrén är ett golv som heter Terrazzo - ett gjutet golv i konststen som är lätt att hålla rent. I kontoren kommer det att finnas textilmattor och i övriga utrymmen linoleummattor. Färgerna bedöms också efter hur pass miljövänliga de är. 
– Vi vet inte vad som är morgondagens asbest. Det viktiga är att vi vet vilka material vi har, att veta vad vi bygger in, säger Helen Möller. 
– Branschen har jobbat hårt med det miljömässiga. Det svåraste är lim och fog, där är det svårare att hitta miljömässiga alternativ, fortsätter hon.

Helen Möller är i botten civilingenjör, väg och vatten. Hon 
har jobbat som förvaltare och miljöbyggsamordnare på 
Akademiska Hus sedan 1995. I dag är hon konsult och 
jobbar med tre olika projekt, däribland Niagara. 
Bild: Lotta Orban, Malmö högskola.

Kontakt
Helen Möller, miljöbyggsamordnare för Niagara, FmGeo AB
tel. 070-615 14 57

Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola
tel. 0703-08 86 28 

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Malmö högskola och Akademiska Hus satsar på miljön för sin nya byggnad Niagara. Byggnaden får betyget silver i Miljöbyggnad av föreningen Sweden Green Building Council.
Twittra det här

Citat

Malmö högskolas mål är att vi ska vara ett lärosäte som tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling. Att miljöcertifiera Niagara är därför viktigt för oss.
Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola.
Vi vet inte vad som är morgondagens asbest. Det viktiga är att vi vet vilka material vi har, att veta vad vi bygger in.
Helen Möller, miljöbyggsamordnare för Niagara.