Malmö högskolas rektor byter till Chalmers

Malmö högskolas rektor Stefan Bengtsson blir ny rektor och vd för Chalmers tekniska högskola. Det beslutade Chalmers styrelse under onsdagskvällen. Det innebär att Stefan Bengtsson lämnar Malmö högskola om ett halvår.

Stefan Bengtsson tillträdde som rektor vid Malmö högskola augusti 2011 och uppdraget skulle ha löpt ut sista juli 2017.

– Min period i Malmö blev kortare än vad jag hade trott och planerat. Det har varit ett antal fantastiska år på Malmö högskola, med många svåra, intressanta och spännande frågor, säger han.

Har betytt mycket för Malmö högskola
Stefan Bengtsson har under sin tid som rektor vid Malmö högskola drivit på och hunnit påbörja en rad förändringsprocesser med siktet inställt på Malmö högskolas vision för 2020.

– Stefan har betytt mycket för Malmö högskola. Han har varit drivande i arbetet med att göra Malmö högskola till en ännu mer attraktiv högskola för studenter, systematiskt drivit på arbetet med att öka andelen forskning och stimulerat till ökad samverkan med det omgivande samhället, säger högskolestyrelsens ordförande Gun-Britt Fransson, forsknings- och utvecklingsdirektör på Probi.

– Under Stefans ledning har högskolan innehållsmässigt utvecklats till det universitet som vi anser att Malmö högskola vill och bör vara.

Rektor för Chalmers naturligt steg
Nu återvänder Stefan Bengtsson till Göteborg och Chalmers, där han före rektorsuppdraget på Malmö högskola var prorektor och vice vd, och där han också är professor, har disputerat och från början tog sin examen.

– Efter mycket funderande och ganska sent i processen bestämde jag mig för att acceptera nomineringen, kandidera och därmed fullt ut ge mig in i konkurrensen om posten som ny rektor vid Chalmers. Mitt beslut att acceptera att bli föreslagen som kandidat har vuxit fram efterhand och känns som ett naturligt steg, säger Stefan Bengtsson.

Gun-Britt Fransson beklagar att Stefan Bengtsson lämnar Malmö högskola samtidigt som hon önskar honom lycka till:

– Jag vill personligen lyckönska Stefan till en mycket fin och prestigefull utnämning som rektor vid Chalmers. På samma gång gratulerar jag också Chalmers som nu får tillgång till Stefans kraft, säger styrelseordförande Gun-Britt Fransson.

Behöver rekrytera ny rektor
Nu behöver Malmö högskola se sig om efter en ny rektor. Det är regeringen som utser rektor efter förslag av högskolestyrelsen. Styrelsen vid Malmö högskola kommer att ta upp frågan om rekrytering av ny rektor vid nästkommande styrelsemöte, den 18 februari.

Fakta: Anställning av rektor
Regeringen anställer rektor till högskolor och universitet för som mest sex år, efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Innan styrelsen lämnar sitt förslag till regeringen ska lärare, andra medarbetare och studenter vid lärosätet höras.

Källa: Högskoleförordningen 2 kap.

Kontakt:
Rektor Stefan Bengtsson, Malmö högskola
Telefon: 040 – 665 78 84
Mobil: 0703 – 08 86 28

Gun-Britt Fransson, ordförande i Malmö högskolas högskolestyrelse och forsknings- och utvecklingsdirektör på Probi
Telefon: 046 – 286 89 74
Mobil: 070 – 595 73 27

Karin Arvidsson, kommunikationschef Malmö högskola
Mobil: 070 – 587 06 03

Lotta Orban, presskontakt på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
0709-655 492, lotta.orban@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Malmö högskolas rektor Stefan Bengtsson blir ny rektor och vd på Chalmers tekniska högskola. Han lämnar Malmö högskola om ett halvår.
Twittra det här

Citat

Min period i Malmö blev kortare än vad jag hade trott och planerat. Det har varit ett antal fantastiska år på Malmö högskola, med många svåra, intressanta och spännande frågor,
Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola
Stefan har betytt mycket för Malmö högskola. Han har varit drivande i arbetet med att göra Malmö högskola till en ännu mer attraktiv högskola för studenter, systematiskt drivit på arbetet med att öka andelen forskning och stimulerat till ökad samverkan med det omgivande samhället.
högskolestyrelsens ordförande Gun-Britt Fransson, forsknings- och utvecklingsdirektör på Probi.
Efter mycket funderande och ganska sent i processen bestämde jag mig för att acceptera nomineringen, kandidera och därmed fullt ut ge mig in i konkurrensen om posten som ny rektor vid Chalmers. Mitt beslut att acceptera att bli föreslagen som kandidat har vuxit fram efterhand och känns som ett naturligt steg.
Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola