Söktrycket på Malmö högskola fortsätter öka

I dagarna kommer antagningsbeskeden inför vårterminen till de som vill studera till våren. För Malmö högskolas del är det en stadig ökning av antalet sökande – det går nästan fyra sökande på varje antagen.

Populärast är socionomprogrammet, där Malmö högskola har antagit 140 personer av 2 251 behöriga sökande, sjuksköterskeprogrammet som ges på tre olika orter med som mest 1603 sökande och 150 antagna, samt distanskursen i socialt arbete där 140 personer antagits och 934 sökt.

Det totala antalet sökande till utbildningarna har ökat med 12 procent jämfört med vårterminen 2014, och 23 procent jämfört med för två år sedan. I år sökte 27 876 till Malmö högskolas utbildningar inför våren, vilket ska jämföras med 24 925 för ett år sedan och 22 732 för två år sedan. 

De förstahandssökande till vårterminen 2015 är 7 026 – vilket är 9 procent fler än inför förra vårterminen. Senast den 19 december behöver de sökande tacka ja för att vara säkra på att behålla sin utbildningsplats. Den 2 januari får reserverna besked om de kommit in eller inte. Och reserverna är många i år. De är 11 procent fler än för ett år sedan – och 77 procent fler än för två år sedan. 

– Vi har 3,7 sökande per antagen och det är en ökning med mer än 50 procent jämfört med vårterminen för två år sedan, säger Madeleine Hulting, analytiker på Malmö högskolas avdelning för utbildnings- och forskningsstöd.

Jämfört med vårterminen 2014 har antalet sökande per antagen ökat med 8 procent.

Tabellen nedan visar de tjugo populäraste utbildningarna av Malmö högskolas drygt 250 olika kurser och program som ges till våren:

De tjugo populäraste utbildningarna Antal sökande, totalt   Antagna
Socionomprogrammet 2 251 140
Sjuksköterskeprogrammet, Malmö 1 603 150
Socialt arbete 934 140
Creative Writing I 788 120
Idrottspsykologi I 670 40
Sjuksköterskeprogrammet, Ystad 669 12
Sjuksköterskeprogrammet, Trelleborg 618 12
Programmering med C# 560 195
Kriminologi: Grundkurs 534 100
Kompetenshöjning genom utveckling och rekrytering 532 50
Webbutveckling: Grundkurs 527 170
Projektledning I 495 110
Communication for Development 410 74
Arbetsinriktad rehabilitering 393 180
Fotbollens historia 387 50
Fotboll, kultur och samhälle 374 50
Genusvetenskap I 357 46
Retorik I 320 60
Statsvetenskap I 298 35
Typografi och grafisk design 281 60

För mer information: kontakta Madeleine Hulting på 070-615 82 62 eller epost: madeleine.hulting@mah.se

Evelina Lindén, presskontakt på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
070-481 91 21, evelina.linden@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Dokument & länkar

Citat

– Vi har 3,7 sökande per antagen och det är en ökning med mer än 50 procent jämfört med vårterminen för två år sedan.
Madeleine Hulting, analytiker på Malmö högskolas avdelning för utbildnings- och forskningsstöd.