Högt söktryck till vårens utbildningar vid Malmö högskola

Antalet sökande till vårens utbildningar vid Malmö högskola ökar rejält jämfört med förra våren. Särskilt har antalet sökande till program ökat. Allra mest ökar antalet sökande till Yrkeslärarutbildningen. 

Antalet sökande till Malmö högskolas utbildningar våren 2015 ökar med 12 procent jämfört med våren 2014. Motsvarande ökning är för landet 1,6 procent. 

Särskilt ökar antalet prio-1 sökande till program, som ökar med 20 procent. Allra mest ökar söktrycket till Yrkeslärarutbildningen, som ökar med 54 procent.

Behövs fler utbildade yrkeslärare
– Det är roligt eftersom det behövs fler utbildade yrkeslärare. Av de studerande arbetar merparten redan som yrkeslärare men saknar yrkeslärarutbildning. Eftersom utbildningen till stor del är nätbaserad kan studenterna delvis arbeta parallellt med studierna, säger Pähr Hansson, programansvarig för Yrkeslärarutbildningen vid Malmö högskola. 

– Det är också positivt eftersom denna grupp tillför utbildningen mycket med sin arbetslivserfarenhet. Samtidigt har de mycket att lära sig, och lära om när det till exempel gäller didaktik, bedömning och betygssättning, säger Hansson.

Yrkeslärarutbildningen vänder sig till de som vill bli yrkeslärare på gymnasiet. För att gå utbildningen behövs yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till. 
– Det är stor spridning på ämnesbakgrunden som studenterna har, det finns flera hundra ämnen som man kan antas till, till exempel psykiatri, hotell, hantverk, inriktning frisör, dryckeskunskap, försäljning och kundservice, plåtslageri, socialt arbete och godshantering, säger Pähr Hansson. 

Kampanj kan ha gett resultat
Att ansökningarna just till Yrkeslärarutbildningen har ökat särskilt mycket kan också bero på en rekryteringskampanj för att locka fler blivande yrkeslärare. 
– Vi har vänt oss till alla skolor i södra Sverige med brev och informationsblad, då många jobbar som obehöriga ute i skolorna. Vi ordnade också en informationskväll i början av oktober hos oss och annonserade i yrkestidningar och Lärarnas tidning, säger informationsansvarig Helena Smitt på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.

Sökande till kurser ökar också
Antalet prio-1 sökande till kurser har ökat med 10 procent. 

Sjuksköterskeprogram har flest sökande totalt
Flest antal sökande totalt har Sjuksköterskeprogrammet (3 401) och Socionomprogrammet (2 614). Flest antal prio-1 sökande har också Sjuksköterskeprogrammet (497), Socionomprogrammet (468) och Communication for Development (428). 

Kurs i kreativt skrivande i topp
De mest sökta kurserna, sett till antal prio-1 sökande, är Creative Writing I, Programmering med C#, Socialt arbete, Idrottspsykologi I och Webbutveckling: Grundkurs. 

Utbildningsutbudet har inte förändrats sedan förra vårterminen, sett till antal anmälningsalternativ.

Fakta:
Yrkeslärarutbildningen är på fyra terminer och omfattar totalt 90 högskolepoäng, varav 20 veckor består av praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De studenter som redan arbetar på en skola gör sin VFU på sin arbetsplats, utom de sista fyra veckorna då de är på en annan skola. 

Det studenterna får lära sig på Malmö högskola är den utbildningsvetenskapliga kärnan, det vill säga sociala relationer och konflikthantering, ledarskap, bedömning och betygssättning, läroplansteorier och yrkesdidaktik samt värdegrundsfrågor. 

Kontakt
Pähr Hansson, programansvarig Yrkeslärarutbildningen, Malmö högskola
Mobil: 0709-655 342

Madeleine Hulting, analytiker, Malmö högskola
Tel: 040-66 58262 

Lotta Orban, presskontakt på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
0709-655 492, lotta.orban@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Snabbfakta

Antalet sökande till vårens utbildningar vid Malmö högskola ökar rejält jämfört med förra våren. Allra mest ökar antalet sökande till Yrkeslärarutbildningen.
Twittra det här

Citat

Det är roligt eftersom det behövs fler utbildade yrkeslärare. Av de studerande arbetar merparten redan som yrkeslärare men saknar yrkeslärarutbildning. Eftersom utbildningen till stor del är nätbaserad kan studenterna delvis arbeta parallellt med studierna.
Pähr Hansson, programansvarig Yrkeslärarutbildningen, Malmö högskola