Effekt av terapi vid kronisk smärta ska studeras

Forskare vid Malmö högskola ska i en kommande studie undersöka om kognitiv beteendeterapi, KBT, kan hjälpa patienter med kronisk smärta i ansikte och käkar och om det är möjligt att återställa hjärnans funktion och grå substans.

Ungefär en miljon svenskar lider av kronisk smärta i ansikte och käkleder, så kallad orofacial smärta. Tillståndet är ofta svårbehandlat och innebär förutom det personliga lidandet också stora kostnader för samhället. I en rapport från 2006 konstaterade statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, att kronisk smärta kostar samhället 80 miljarder kronor per år.

– Om vi kan visa att KBT återställer funktionen och den grå substansen hos dessa patienter kan det få stor betydelse för vår förståelse av kronisk smärta och hur den ska behandlas, säger docent Per Alstergren vid Malmö högskolas Odontologiska fakultet.

Sedan tidigare är det känt att hjärnan har tre olika smärtcentra. Ett som registrerar var i kroppen smärtan finns, ett emotionellt centra som bearbetar den rädsla, oro och ångest som kan uppstå i samband med smärta och slutligen ett kognitivt centra som bland annat handlar om patientens tidigare erfarenheter och förväntningar.
– Det är visat att när smärtan blir kronisk ökar betydelsen av de emotionella och kognitiva delarna för patientens smärtupplevelse, säger Per Alstergren.

I den aktuella studien delas deltagarna in i tre grupper. De med orofacial smärta, de med generell smärta i hela kroppen, exempelvis fibromyalgi och en grupp friska personer. Förutom att deltagarnas psykosociala situation undersöks, ska de också genomgå en undersökning med magnetkamera för att mäta hjärnans funktion och volym av grå substans.

– Vi vet att patienter med kronisk smärta har mindre mängd av grå substans i hjärnan, men vi vet inte om det är smärtan som orsakar detta eller om det är minskningen av den grå substansen som bidrar till smärta, säger Per Alstergren.

Deltagarna i smärtgrupperna kommer sedan genomgå ett särskilt program inom KBT som är inriktat mot smärthantering. Terapin har visat sig vara en av få behandlingar som kan hjälpa patienter med kronisk smärta. Behandlingen riktas mot hjärnans emotionella och kognitiva centra vilket gör att patienten upplever sig bli bättre även om smärtans intensitet inte har förändrats.
– Patienter som kan hantera sin smärta påverkas mindre vilket gör smärtan till ett mindre problem, säger Alstergren.

Efter behandlingen ska deltagarna genomgå samma undersökningar som vid studiens början. Per Alstergren hoppas att studien ska förklara vad som händer inne i hjärnan hos dem som genomgår KBT, men också visa att hjärnans grå substans kan återställas med KBT.
– Det finns indikationer på att det förhåller sig så, säger han.

Kontakt:
Per Alstergren, docent
E-post:per.alstergren@mah.se
Telefon: 072-531 00 67 

Lotta Orban, presskontakt på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
0709-655 492, lotta.orban@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media

Snabbfakta

Ny forskningsstudie om hur KBT, kognitiv beteendeterapi, påverkar patienter med kronisk smärta i ansikte och käkar.
Twittra det här

Citat

Om vi kan visa att KBT återställer funktionen och den grå substansen hos dessa patienter kan det få stor betydelse för vår förståelse av kronisk smärta och hur den ska behandlas.
Docent Per Alstergren vid Malmö högskolas Odontologiska fakultet.