Europeisk trygghetsapp målet för nytt projekt

Ett europeiskt forskningsprojekt drar nu igång där trygghet och säkerhet i Europas städer står i fokus. Förutom Malmö högskola deltar lärosäten, kommuner och företag från sex europeiska länder. Budget för projektet är 40 miljoner kronor.

Inom några år ska turister som besöker europeiska städer kunna ladda ned en app som hjälper dem att ta sig fram så säkert som möjligt i, för dem, nya och okända städer.
– Syftet med projektet är att öka människors upplevda trygghet. Tanken är att appen ska föreslå säkra vägar och på sikt fungera i alla europeiska städer, säger Marie Torstensson Levander, professor och prefekt för Institutionen för kriminologi vid Malmö högskola.

Analys av brottskoncentration
Forskarna vid Malmö högskola kommer att ta fram ett kunskapsunderlag som grundar sig på det senaste inom forskningen när det gäller brott i städer.
– Vi kommer att analysera brottskoncentrationen kopplad till olika typer av platser, men också stadens struktur och befolkningens sammansättning, säger Torstensson Levander.
Det handlar framför allt om gatubrottslighet som till exempel rån och fickstölder.

Tre pilotstäder
Tre pilotstäder är först ut i forskningsprojektet.
– Till att börja med kommer vi att arbeta med tre pilotstäder, Rom, Sofia och en stadsdel i London, berättar Alexander Engström, forskningsassistent.
För att få appen att fungera i hela Europa måste forskningen anpassas.
– Det handlar om att finna generella tendenser som inte är specifika för en viss stad, säger Marie Torstensson Levander

Lång erfarenhet av trygghetsstudier
Kriminologiforskarna vid Malmö högskola har lång och omfattande erfarenhet av trygghetsstudier, bland annat har man de senaste åren gjort trygghetsstudier i Malmö.
– Det finns mycket forskning när det gäller trygghet och säkerhet. Det är väldigt kul när forskning kommer till användning och tillämpas praktiskt, säger Torstensson Levander.

Kontakt

Marie Torstensson Levander, tfn: 0702 48 17 07, marie.torstensson.levander@mah.se

Charlotte Löndahl Bechmann, kommunikatör Malmö högskola, charlotte.londahl.bechmann@mah.se, 040-665 78 79

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.