Ensamkommande flyktingar får mentorer på Malmö högskola

Report this content

Idag träffar tolv ensamkommande flyktingungdomar sina nya mentorer i Malmö högskolas mentorsprogram Näktergalen Formula.
– Det känns extremt viktigt att kunna göra något för de här ungdomarna, att kunna ge dem förankring i det svenska samhället, säger Näktergalens verksamhetsledare Carina Sild Lönroth.

Ungdomarna bor på två olika boenden i Malmö, går i skolan för att lära sig svenska, och mentorerna är studenter på Malmö högskola. Varje mentorspar är individuellt frammatchat och de kommer att träffas två gånger per månad fram till sommaren.
– Det var inte svårt att hitta studenter som ville göra det här. Alla är mycket entusiastiska och förväntansfulla, säger Carina Sild Lönroth.

Andra kullen
Näktergalen Formula (Facilitating Opportunities using Role Models to underpin Learning for Adults who are socially excluded) är ett EU-finansierat projekt som har beviljats tre miljoner kronor för att med samarbetspartners från Skottland, Rumänien, Spanien, Tjeckien och Portugal arbeta för att minska socialt utanförskap. 

Första kullen ungdomar och mentorer möttes i december i fjol och nu är det dags för den andra gruppen att ansluta till programmet. 

Nya möten
– Mentorskapet kan i allra högsta grad bidra till ett mer socialt hållbart samhälle. Det är ett sätt att låta människor mötas som aldrig annars skulle ha mötts. Förhoppningen är att de får ömsesidig nytta och glädje av varandra och att mötet ska berika både mentorerna och ungdomarna personligen.

Tisdag 29 april möts mentorer och mentorsbarn för första gången och media hälsas varmt välkomna till detta.

Tid: kl 18.30-20.00 tisdag 29 april
Plats: Malmö högskolas bibliotek, Orkanen, våning 5, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

För mer information kontakta projekledare Carina Sild Lönroth, 0709-655 510 eller koordinator Amanda Möller amanda.moller@mah.se

Carina Sild Lönroth, projektledare Näktergalen  
0709 655 510, carina.sild-lonroth@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Snabbfakta

Näktergalens mentorsprogram startade 1997 och har under åren lyckats med att få fler från studieovana miljöer att ta steget till högskolan. Sedan start har mer än 2500 studenter och barn varit mentor eller mentorsbarn. Varje vecka möts mer än 500 par i Näktergalens olika nationella och internationella program!
Twittra det här

Citat

Det känns extremt viktigt att kunna göra något för de här ungdomarna, att kunna ge dem förankring i det svenska samhället
Näktergalens verksamhetsledare Carina Sild Lönroth