Integrationsspäckad onsdag

Är elevbussning mellan olika skolor en väg att bryta segregationen? Hur bekämpar man bäst främlingsfientlighet och rasism? Kan städerna Malmö och Leicester lära sig något av varandra? Det är tre frågor som tas upp på tre separata evenemang på Malmö högskola idag.

Under våren kör Malmö högskola och Malmö stadsbibliotek tillsammans föreläsningsserien En akademisk kvart. Föreläsningarna hålls varje onsdag kl 12.30–12.45 på Stadsbiblioteket. Näst på tur står Berit Wigerfeldt, fil dr i etnologi och verksam vid Internationell migration och etniska relationer, som talar under rubriken »Bussning – en väg till skolintegration?« Det handlar om segregationen som råder i Malmö, inte minst på skolorna. Föreläsningen utgår från den utvärdering av ett elevutbyte mellan Kroksbäcksskolan och  Linnéskolan som Berit Wigerfelt gjort under tre år.
Tid: Onsdag 9 mars kl 12.30
Plats: Stadsbiblioteket, Regementsgatan 3, Malmö
Mer om akademisk kvart kan du läsa på http://www.mah.se/akademiskkvart, där vårens program finns att läsa och alla tidigare kvartar finns filmade.

Under eftermiddagen kommer integrationsminister Erik Ullenhag till ett extrainsatt seminarium på Malmö högskolas institut för migration, mångfald och välfärd. Här diskuterar ministern hur rasism och främlingsfientlighet ska motarbetas. I panelsamtalet deltar
malmöforskarna Christian Fernandez och Malena Rosén Sundström, Sydsvenskans reporter Niklas Orrenius, tidningen Expos chefredaktör Daniel Poohl och Birgitta Löwander från Forum för levande historia.
Tid: Onsdag 9 mars kl 15.30–17.30
Plats: Sal 124, Gäddan 8, Citadellsvägen 7, Malmö högskola. 

På kvällen får högskolan besök av brittiska sakkunniga i en samtalskväll som handlar om vad Malmö har
gemensamt med Leicester. Sociologen Mikael Stigendal från Urbana studier på Malmö högskola diskuterar integration tillsammans med Richard Bettsworth, redaktör på tidningen The Leicester Mercury, Dr Patricia Roberts-Thomson, Lead Officer för Community Cohesion i Leicester City Council, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), socialkommunalråd i Malmö, Per Brinkemo, journalist och projektledare på Somalilands förening samt Yassin Ekdahl, psykolog på Röda Korset och representant för Somalilands förening. Moderator är Sydsvenskans Andreas Ekström och arrangörer är Sydsvenskan, Malmö högskola och British Council.
Tid: Onsdagen den 9 mars klockan 19.00–21.00
Plats: Orkanenbiblioteket, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö

Alla tre arrangemangen är gratis. Ingen föranmälan krävs. Varmt välkomna!

 

Evelina Mildner Lindén, presskontakt på informationsavdelningen, Malmö högskola
070-481 91 21, evelina.linden@mah.se, www.mah.se

Kort om Malmö högskola: Sedan starten 1998 har Malmö högskola vuxit till landets största högskola, och är med sina cirka 25 000 studenter större än flera universitet. 2009–2012 prioriterar Malmö högskola tre kunskapsfält inom forskningen: Samtidsstudier (Nya medier, Migration, Urbana studier samt Idrott i förändring), Lärande i framtidens skola (Utbildningsvetenskap) och Hälsa och välfärd (Oral hälsa, Biofilm och biomedicinsk teknologi samt Social hälsa och medicin).

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.