Djurskydd i fokus på internationell konferens

Report this content

Den fjortonde internationella konferensen arrangerad av IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) har nyligen avslutats i ett soligt Paris med ett stort antal föreläsare och deltagare från hela världen.

Under tre intensiva och fullspäckade dagar presenterades den senaste forskningen, nya projekt och pågående studier kring olika typer av djurassisterad verksamhet.

Från att de första konferenserna mest handlade om assistanshundar eller fysisk träning med hjälp av häst, presenteras löpande nya områden där man tar hjälp av framför allt hundar. Förutom fysisk träning efter en stroke eller annan skada eller sjukdom där hundar är ett bra hjälpmedel, finns nu utbildade hundar för behandling av ett flertal psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Genomgående tema för årets konferens var djurskydd. Det talas om vikten av att välja rätt hund (det är oftast hundar som används) för bästa möjliga resultat för såväl patienten som hunden och föraren samt vikten av att de djur som används i terapi, vård och omsorg får sina behov tillgodosedda och blir väl omhändertagna. Dessutom är det av största vikt att både hund och förare har adekvat utbildning innan man påbörjar någon form av terapi eller träning, ofta tillsammans med sjukgymnast, psykolog, läkare, arbetsterapeut etc. Noggrant val och utbildning ska även krävas av exempelvis besökshundar i skolor, på särskilda boenden och inom äldreomsorgen, där man kanske inte har någon ordinerad individuell terapi men där ett besök av en hund eller katt blir ett trevligt inslag i en annars ganska enformig vardag och ett initiativ till samtal. Att umgänget med djur får människor att må bättre är väl dokumenterat.

I Sverige tycks vi ha kommit längre än i många andra länder med standard, regler och rekommendationer för vård- och terapihundar till exempel. Vi kan också vara stolta över den relativt sett stora andelen anställda hundekipage i vård och omsorg. Utöver läkare, forskare och terapeuter finns mycket ideella krafter i branschen. Både i Europa och andra delar av världen kämpar man med att få finansiering för sina djurassisterade verksamheter och många tar hjälp av volontärer.

I anslutning till konferensen anordnades en utställning där knappt 100 organisationer och företag presenterade sin verksamhet. Från ett projekt i England där interner utbildats att träna upphittade hundar för omplacering, till arbete vid ett barnsjukhus i Japan med hundassisterad terapi för barn som utsatts för övergrepp. I Japan pågår dessutom ett försök där man använder robothundar i stället för levande djur just av djurskyddsskäl, men även för att komma runt eventuella problem med allergier.

Djuren är till stor hjälp i olika skeden i livet och de förtjänar att behandlas med kärlek, kunskap och respekt.

Text och foto: Lena Heimlén
Stockholm i juli 2016


Manimalis c/o Björnehammar
Tackjärnsvägen 13 

168 68 Bromma
info@manimalis.com

ulla@manimalis.com
Mob. 46 (0)70-322 30 77

Manimalis är en fristående ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället.

Kontakt:
Ulla Björnehammar 070-322 30 77   info@manimalis.com   www.manimalis.com


Manimalis sponsras av: Agria Djurförsäkring, AniCura, Ceva Animal Health AB, Doggy AB, Evidensia djursjukvård, Imazo AB, Royal Canin, Sveland djurförsäkringar och Svenska Kennelklubben

Taggar: