Dela

Citat

Jag skulle gärna vilja se mer samverkan även med barnorganisationerna inom det här området eftersom det ofta kan röra barnens djur. Barn kan exempelvis hålla tyst (och gör det också) trots att de exempelvis utsätts för övergrepp för att det finns ett hot mot deras kanin eller liknande.
Nathalie Nordén - organisationen VOOV
Djur som är lättare att hantera ger mindre stress och friskare djur, det gäller oavsett om det är råttor som tränas att hitta TBC eller olika typer av tjänstehundar. En stressad minhund gör ett sämre jobb än en lugn
Anne McBride
Den stora skillnaden mellan hästars och hundars inverkan på människors hälsa ligger i att hästen kan bära människan och direkt påverka ryttaren med sina rörelser. Dessutom har hästen, såvitt jag vet, inga kulturella eller religiösa negativa laddningar.
Margareta Håkanson
Detta är något som framför allt politiker i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten bör ta del av.
Barbro Westerholm (L), en av konferensens föreläsare
Min mission är att göra politiker uppmärksamma på djurägandets fördelar och vara behjälplig i att ordna ett hållbart, livslångt djurägande för äldre människor.
IAHAIOs ordförande Mari-José Enders-Slegers
Vi ser stora fördelar med att våra medarbetare kan ta med sig hundarna till jobbet, förutom att det ger en positiv känsla av att hunden har det bra under dagen, så kommer man ut på en skön lunchpromenad
Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring
Vi ser stora fördelar med att våra medarbetare kan ta med sig hundarna till jobbet, förutom att det ger en positiv känsla av att hunden har det bra under dagen, så kommer man ut på en skön lunchpromenad
Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring
”The dogs – they change the way you think and the way you act. They trust you, it’s the mutual bond. You think you’re helping them but they’re helping you too.”
Projektdeltagare
Vid det här laget är det ett väl känt faktum att människor mår bra av att umgås med djur, i alla skeden av livet. Antingen som sällskapsdjur eller som stöd och hjälp i vård och omsorg. Och som så många påpekade under dagens seminarium: det hänger på att föraren har förmågan att läsa och tolka sitt djur oavsett om det är en häst eller en hund. Då mår alla inblandade väl.
Ulla Björnehammar
Att sociala tjänstehundar nu är accepterade som ett bra komplement i vård och omsorg är en mycket positiv utveckling, och i Sverige har man äntligen fått upp ögonen för de storverk som våra vänner djuren kan åstadkomma! Men det krävs utbildade hundar och förare för att få kvalitet i arbetet.
Manimalis ordförande Ulla Björnehammar
Finns det allergivänliga raser? Svaret på den frågan är definitivt nej. Det finns mycket stora skillnader mellan individer, men att det skulle finnas någon ras som är mindre allergiframkallande än någon annan har vi inte funnit några belägg för.
Guro Gafvelin, seniorforskare på KI
Det finns såklart många orsaker till att djuren blir alltmer accepterade som en naturlig del av vårt samhälle, men jag vågar påstå att Manimalis arbete har börjat bära frukt. Vi har jobbat idogt och mycket målmedvetet sedan 1990 med att informera om djurens positiva inverkan på människor och trenden går åt rätt håll, som vi ser det
Ulla Björnehammar - Ordförande Manimalis
…det är lättare att ha något positivt med sig när man ska göra något som jag tycker är astråkigt, för i vissa situationer tycker jag att träning är apjobbigt
Deltagare i studien
Omvårdnadsstudier visar på att komplementär behandling med hund ger positiva resultat, men hittills har just vården av sjuka barn inte omfattats av den typen av studier.
PhD barnläkare, överläkare, huvudhandledare - Ann Edner
All forskning visar på oerhört många förbättringar, inte minst bland äldre människor, när man får vara tillsammans med djur. Färre läkarbesök, minskad läkemedelsanvändning, bättre värden vad gäller puls och blodtryck, för att inte tala om den ökade livskvaliteten som många äldre menar att de har tack vare sin hund eller katt.
Ulla Björnehammar, Manimalis ordförande
Närvaron av en vårdhund har visat sig vara till nytta när till exempel det gäller att öka välbefinnandet och minska symptom och beteenden grundat i demenssjukdom.
Medicine doktor Leg. sjuksköterska Anna Swal
Att sällskapsdjur har positiva effekter på människors hälsa vet man sedan tidigare, men detta är första gången som någon har undersökt hur detta påverkar den amerikanska hälso- och sjukvården, säger PhD Terry L Clower som är en av två forskare som genomfört studien.
PhD Terry L Clower
Ingeborg Höök, Vårdhundskolan i Brösarp
”I framtiden kommer vi att tvingas göra mer inom vården med mindre pengar. Svaret på det dilemmat heter vårdhundar!”
Sällskapsdjur höjer livskvaliteten och gör människor friskare både fysiskt och psykiskt
Ulla Björnehammar
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp