Hundassisterad terapi

Report this content

Allt fler kommuner inser fördelarna med att anställa vård- och/eller terapihundsteam i sina verksamheter. Det gäller inte minst inom äldreomsorgen och i vård och omsorg av människor med olika typer av funktionsnedsättningar.

Utbildade hundar kan på olika sätt hjälpa och motivera människor att utföra rörelser och övningar som de annars inte skulle ge sig på, av olika anledningar. Det gäller dock att de som ska arbeta med hundassisterad terapi och träning är väl utbildade för detta, såväl de två- som fyrbenta. I svensk litteratur finns inte särskilt mycket skrivet om hur man kan gå tillväga och de utbildningar som finns för sociala tjänstehundar och deras förare får ofta hänvisa till internationella studier och forskningsresultat.

I dagarna har dock Bräcke diakoni gett ut boken ”Hundassisterad terapi för unga med flerfunktionsnedsättningar. Metoder och effekter.” och Manimalis deltog förstås i bokreleasen. I boken beskrivs den arbetsmetod terapiteamet använt som ett inslag i specialisthabilitering. Man har sedan 2011 erbjudit 16 unga människor med komplicerade flerfunktionsnedsättningar hundassisterad terapi, där varje individ har sitt sätt att tillgodogöra sig terapin. De flesta av deltagarna har stora svårigheter att kontrollera kroppsrörelser och har svårt med socialt samspel och kommunikation. Flera av dem har även svårbehandlad smärtproblematik och ett stort omvårdnadsbehov. Teamet förklarar svårigheterna med att avläsa och mäta effekterna av terapin men menar att det finns klara kliniska bevis för att deltagarna på olika sätt har glädje och nytta av den. Sedan starten har omkring 500 terapisessioner genomförts.

Förutom beskrivning av själva studien, innehåller boken beskrivningar av ett flertal praktiska övningar samt presentation av åtta fallstudier baserade på filmade terapitillfällen. De uppmätta resultaten med den hundassisterade terapin kan sammanfattas med några korta ord: motivation, socialt samspel, kommunikation, självkänsla och välbefinnande. Eller som en av deltagarna uttryckte det:

”…det är lättare att ha något positivt med sig när man ska göra något som jag tycker är astråkigt, för i vissa situationer tycker jag att träning är apjobbigt.”

Arbetet har utförts vid barn- och ungdomsboendet Östergården, Bräcke diakoni och teamet har bestått av arbetsterapeuterna Stina Wahl och Elin Wikström samt socionom och hundförare Monica Broman; samtliga är författare av boken i samarbete med verksamhetschef Maria Ericson och fil.dr. Lars Rönnmark från Göteborgs universitet. Samt, inte minst, terapihundarna Locka och Önska.

Text: Lena Heimlén       Foto: Henrik Sandsjö


Manimalis c/o Björnehammar
Tackjärnsvägen 13 

168 68 Bromma
info@manimalis.com

ulla@manimalis.com
Mob. 46 (0)70-322 30 77

Manimalis är en fristående ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället.

Kontakt:
Ulla Björnehammar 070-322 30 77   info@manimalis.com   www.manimalis.com


Manimalis sponsras av: Agria Djurförsäkring, AniCura, Ceva Animal Health AB, Doggy AB, Evidensia djursjukvård, Imazo AB, Royal Canin, Sveland djurförsäkringar och Svenska Kennelklubben

Taggar:

Media

Media

Citat

…det är lättare att ha något positivt med sig när man ska göra något som jag tycker är astråkigt, för i vissa situationer tycker jag att träning är apjobbigt
Deltagare i studien