En vedertagen hälsokur - och verksamhet för miljarder

Report this content

Manimalis arrangerade nyligen konferensen ”Sällskapsdjur – en vedertagen hälsokur” med många namnkunniga föreläsare och uppskattade uppvisningar på programmet. Dagen avslutades med en presentation av den nya Manimalisrapporten, en diger rapport om sällskapsdjurens betydelse för människan och samhället.

Den senaste gavs ut 2009 och mycket har hänt sedan dess. Vi ser en ökad acceptans för djur inom skola, hälso- och sjukvård och vi ser mindre fokus på problem och mer fokus på problemlösning, till exempel när det gäller allergier. Förutom fler djur i olika verksamheter ser vi också mycket mer forskning kring djurens betydelse.

- Framför allt har det tidigare varit ganska tunt med svensk forskning, nu har svårigheten mer varit att välja vilken forskning vi ska presentera och hänvisa till, säger Lena Heimlén som är författare till rapporten.

Det är en allmän trend att djur, och då framför allt hundar, får fler arbetsuppgifter som underlättar för människor i olika skeden av livet, men vi ser också stort fokus på djurskydd. Allt fler beställare, t ex kommuner och landsting, ser vikten av att anlita utbildade ekipage och att arbetet utförs i enlighet med de regler och rekommendationer som finns.

En nyhet för i år är att Manimalisrapporten finns digitalt, vilket gör att den kan uppdateras och kompletteras med information som inte fanns tillgänglig då rapporten presenterades. Det gäller främst den hund- och katträkning som Novus har gjort samt den forskning som genomförts vid Sveriges lantbruksuniversitet om värdet av hundar och katter i Sverige.

Som ett par exempel kan nämnas att svenska hundägare köper hunddagisplatser för nästan en miljard kronor per år. Att sjukvård till hund och katt har en omsättning på mellan 3,7 och 3,8 miljarder och att djurbranschen har ökat med 30 % på bara fem år.

Manimalisrapporten innehåller dessutom ett flertal intervjuer och presentation av goda exempel på djurassisterade interventioner. Som sagt, en innehållsrik rapport som kan hämtas på www.manimalis.com. Barbro Westerholm (L), som var en av konferensens föreläsare, skriver på sin Facebook-sida ”Detta är något som framför allt politiker i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten bör ta del av.”


Manimalis c/o Björnehammar
Tackjärnsvägen 13 

168 68 Bromma
info@manimalis.com

ulla@manimalis.com
Mob. 46 (0)70-322 30 77

Manimalis är en fristående ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället.

Kontakt:
Ulla Björnehammar 070-322 30 77   info@manimalis.com   www.manimalis.com


Manimalis sponsras av: Agria Djurförsäkring, AniCura, Ceva Animal Health AB, Doggy AB, Evidensia djursjukvård, Imazo AB, Royal Canin, Sveland djurförsäkringar, Svenska Kennelklubben och Zoobranschens Riksförbund ZOORF

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Detta är något som framför allt politiker i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten bör ta del av.
Barbro Westerholm (L), en av konferensens föreläsare