Gärna djur i vård och omsorg – men inte utan utbildning

Antalet djur inom vård, omsorg och skola ökar. Det gäller framför allt hundar, vars positiva betydelse för oss människor är vetenskapligt belagd.

Manimalis har träget arbetat för att djuren ska vara ett accepterat inslag i vårt samhälle och inte minst som medarbetare inom demensvården, i skolarbetet och som stöd för människor i livets alla skeden för att nämna några exempel.

Under ett seminarium vid universitetet i Tallinn nyligen talades mycket om AAI – Animal Assisted Interventions – och Dr Anne McBride från Storbritannien föreläste om vikten av att våra djur har rätt utbildning. Det gäller våra sällskapsdjur men framför allt djur som tjänstgör inom AAI, för vår säkerhet och för djurens välbefinnande.

- Djur som är lättare att hantera ger mindre stress och friskare djur, det gäller oavsett om det är råttor som tränas att hitta TBC eller olika typer av tjänstehundar. En stressad minhund gör ett sämre jobb än en lugn, säger hon.

Det grundläggande, enligt McBride, är att inlärningen sker med positiva metoder. Hot och hjälpmedel som gör ont resulterar sällan i djur som vill samarbeta. Hon menar också att felaktiga träningsmetoder skapar hundar med beteendeproblem och i UK är oönskade beteenden den största dödsorsaken bland hundar under 3 års ålder.

- Om alla runt djuren hade rätt kunskap skulle detta kunna undvikas! Jämför med alla som omger barn när de växer upp; föräldrar, förskollärare, fritidsledare, lärare, professorer... borde man inte kunna ha liknande team runt en hund?

I Storbritannien finns paraplyorganisationen ABTC – Animal Behavioural and Training Council – för att garantera god utbildning och kunskap hos alla som ska arbeta med och kring djur. Djur är en lönsam verksamhet och grundläggande för att djurassisterade aktiviteter ska fungera för alla parter är att människor är utbildade för att träna och utbilda såväl hundar som hundförare. Detta gäller även för andra djurslag men vanligast är olika typer av tjänstehundar.

Detta gäller ju även i Sverige. Det borde finnas nationella riktlinjer för utbildning och certifiering för att säkerställa kvaliteten hos hundar och förare!

Läs gärna IAHAIOs White Paper:
www.manimalis.com
Veta mer om ABTC:
http://www.abtcouncil.org.uk

Presskontakt Manimalis: Sara Karlberg, sara.karlberg@terapihundskolan.se Telefon 010-1719999


Manimalis c/o Björnehammar
Tackjärnsvägen 13 

168 68 Bromma
info@manimalis.com

ulla@manimalis.com
Mob. 46 (0)70-322 30 77

Manimalis är en fristående ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället.

Kontakt:
Ulla Björnehammar 070-322 30 77   info@manimalis.com   www.manimalis.com


Manimalis sponsras av: Agria Djurförsäkring, AniCura, Ceva Animal Health AB, Evidensia djursjukvård, Imazo AB, Royal Canin, Sveland djurförsäkringar, Svenska Kennelklubben och Zoobranschens Riksförbund ZOORF

Taggar:

Om oss

Manimalis är en fristående ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället. Kontakt: Ulla Björnehammar 070-322 30 77 info@manimalis.com www.manimalis.com Manimalis sponsras av: Agria Djurförsäkring, AniCura, Ceva Animal Health AB, Doggy AB, Evidensia djursjukvård, Imazo AB, Royal Canin, Sveland djurförsäkringar, Svenska Kennelklubben och Zoobranschens Riksförbund ZOORF

Media

Media

Citat

Djur som är lättare att hantera ger mindre stress och friskare djur, det gäller oavsett om det är råttor som tränas att hitta TBC eller olika typer av tjänstehundar. En stressad minhund gör ett sämre jobb än en lugn
Anne McBride