Om oss

Marginalen AB är en finansiell koncern med cirka 700 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen som ägs och grundades av Ewa Glennow i början av på 90-talet. Koncernen erbjuder genom olika bolag tjänster mot privatpersoner och företag inom bank och finansiering, kredittjänster och inkasso, ekonomiadministration, juridik och HR. Marginalen Bank bildades genom förvärvet förvärvet av Citibanks svenska konsumentverksamhet 2010. Koncernens utlåning till allmänheten uppgick till 12,9 mdr och inlåning från allmänheten till 15,2 mdr vid utgången av 2015. Totalresultatet efter skatt uppgick 2015 till 151,5 mkr.