Räkfiske på Västkusten har blivit MSC-certifierat

Det svenska fisket av räkor har blivit MSC-certifierat idag och den första fångsten landas imorgon. Det betyder att vi snart kan hitta svenska MSC-märkta räkor i handeln. Miljömärket talar om för konsumenter att räkan fiskats hållbart och med omtanke om havsmiljön.

Granskningen av fisket har pågått i 20 månader. Information om bestånd, miljö och förvaltning har tagits fram av oberoende experter som sedan bedömt att fisket klarar kraven i MSC:s miljöstandard för ett hållbart fiske.

– Vi är glada att vi idag kan erbjuda MSC-certifierade räkor. Med alla miljömedvetna kunder är det viktigt att kunna bevisa att räkorna fiskas hållbart, därför har vi valt att genomgå denna kontroll mot MSC:s miljöstandard, säger Henrik Johansson, Göteborgs Fiskauktion, som samordnat certifieringen av fisket.

Räkorna får grönt ljus av WWF

Fisket har klarat MSC:s höga standard och nu fortsätter arbetet med fisket – bra ska bli ännu bättre. Vanligen får yrkesfisken som klarat MSC:s standard så kallade villkor. Det innebär att de måste uppnå vissa förbättringar inom en viss tid. På så vis leder MSC-certifieringen till ständiga förbättringar. Världsnaturfonden WWF har varit med och lämnat synpunkter kring villkoren för räkfisket, och genom årliga kontroller ska fisket nu visa att de följs.

MSC-certifierade Nordhavsräkor har sedan tidigare grönt ljus i Världsnaturfonden WWFs fiskguide, något som nu alltså även svenska MSC-märkta Västkusträkor får.

– Världsnaturfonden WWF välkomnar MSC-certifieringen och ser det som ett steg i rätt riktning mot ett mer långsiktigt hållbart fiske av Nordhavsräka i Västerhavet. I och med MSC-certifiering har vi nu tydlig spårbarhet från hav till bord, säger Inger Melander, Sakkunnig Fiske och Marknad, Världsnaturfonden WWF.

Första färska MSC-märkta svenska räkorna

Räkan (Pandalus borealis) fångas året om med trålar utrustade med sorteringsgaller som separerar bifångst av fisk från räkorna. Runt 60 båtar fiskar på bestånd i Skagerrak och utanför Norge och den första leveransen av de certifierade räkorna landas på fredag morgon. Det finns redan MSC-märkta räkor i de flesta butiker, men detta fiske blir först med att kunna leverera färska svenska MSC-märkta räkor.

– Vi är extra glada att ett skaldjur med så stor betydelse för svenskarna blivit MSC-certifierade. Detta fiske betyder mycket för alla som vill kunna handla färska MSC-märkta räkor - och vara säkra på räkorna på tallriken kommer från ett hållbart fiske, säger Christoph Mathiesen, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

Fakta och forskning lyfts upp till ytan

Ett oberoende certifieringsföretag har genomfört granskningen. De samlar organisationer och experter som deltar i skärskådandet. De som deltagit i granskningen är bland annat Världsnaturfonden WWF, ICES, SLU, HaV, kustbevakningen och Fiskbranschens riksförbund. Granskningen är helt öppen, och dokumentationen har varit tillgänglig för alla som vill engagera sig.

-----------------------

För mer information, kontakta:

Linda Sörnäs, kommunikationsansvarig, MSC Skandinavien och östersjöregionen: 073 802 25 03, linda.sornas@msc.org

Charlott Stenberg, fiskeansvarig MSC Skandinavien och östersjöregionen: 076 777 75 12, charlott.stenberg@msc.org

Annika Dellensjö, presskontakt WWF: 08-546 575 00, annika.dellensjo@wwf.se

Lars-Erik Persson, Ordförande i Göteborgs Fiskauktionsförening Ekonomisk Förening: 070 630 91 24

Sigrun Bekkevold, certifierare på DNV: +47 97762507, sigrun.bekkevold@dnvgl.com

För mer information, kontakta:

Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Skandinavien & östersjöområdet, email:linda.sornas@msc.org eller telefon 0738-022503.

Om MSC:

MSC (Marine Stewardship Council) är en världsomspännande organisation som vill att haven ska sjuda av liv – i dag och i framtiden. Därför arbetar MSC för miljömärkning av fisk och skaldjur världen över. MSC har en fiskestandard som ställer höga krav på att fisket ska ha minimal inverkan på både fiskbestånden och havsmiljön. MSC har även en spårbarhetsstandard säkerställer att fisken i disken kan spåras ända tillbaka till fångstplatsen. Läs mer om MSC här: www.msc.org/se

Taggar:

Om oss

MSC Certifierat hållbart fiske! Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en sårbarhetsstandard för handelskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Media

Media

Citat

Christoph Mathiesen, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.
Vi är extra glada att ett skaldjur med så stor betydelse för svenskarna blivit MSC-certifierade. Detta fiske betyder mycket för alla som vill kunna handla färska MSC-märkta räkor - och vara säkra på räkorna på tallriken kommer från ett hållbart fiske.