mataki-9


Mataki Haloten Steel har ett nyutvecklat UV-stabiliserat ytskikt som innebär att underlagstäckningen kan ligga öppen i hela 12 månader, jämfört med normala 2-3 månader, utan att äventyra kvaliteten på slutprodukten.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Mataki utvecklar, tillverkar och säljer olika tätskiktslösningar för byggnader och anläggningar. Produkterna är anpassade för svenskt klimat och svenska byggnormer. Målet är att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten. Mataki är en del av Nordic Waterproofing AB. Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs. https://mataki.se

Prenumerera