Ny underlagsduk utvecklad av plåtbranschen för plåtbranschen

Mataki Haloten Steel är en ny underlagstäckning för bandtäckta plåttak. Produkten har utvecklats i nära samarbete med plåtbranschen och fyller flera funktioner som tidigare saknats på marknaden.

Haloten Steel har ett nyutvecklat UV-stabiliserat ytskikt som innebär att underlagstäckningen kan ligga öppen i hela 12 månader, jämfört med normala 2-3 månader, utan att äventyra kvaliteten på slutprodukten. Denna egenskap gör takjobbet flexibelt och mindre känsligt för oväntade väderomställningar under byggtiden. Haloten Steel har självklistrande överlappskanter som ger mycket god vidhäftning. Tack vare en ny produktionsteknik är överlappsskarvarna knappt synliga genom plåten, till skillnad från övriga produkter på marknaden. En estetisk aspekt som plåtbranschen länge efterfrågat.
– Vi fick signaler om att det saknades en underlagstäckning för planplåtstak som är anpassad efter plåtbranschens behov. Under produktutvecklingen har vi därför samarbetat med plåtslagare, konstruktörer, besiktningsmän och plåtleverantörer. Produkten har noggrant testats på tak med varierande lutning och skiftande kvalitet samt i olika väderförhållanden, säger Eric Henningsson, produktchef Mataki.Haloten Steel kan monteras med dold infästning, spik eller klammer, ned till 3 graders taklutning. Materialet är följsamt och slitstarkt, vilket ger skarpa och tåliga 90-graderskanter vid uppvik kring skorstenar, fönster etc. Även i kalla förhållanden går det att arbeta med produkten utan att den spricker eller går sönder. Den sandfria ytan är halksäker och förhindrar repor i plåten under takläggningen.

Vattentätt montage
Haloten Steel (YEP 1800) är klassificerad som underlagsduk i AMA Hus kapitel JSC.61. Produkten har en stomme av polyester som är täckt av en SBS-modifierad bitumenblandning för vattentäta infästningar. Produkten lämpar sig även för tak med ofalsade takpannor där påfrestningarna från solljus, väder och vind kräver en kraftigare kvalitet på underlagstäckningen.

Mataki har även tagit fram en praktisk fotplåtsremsa som underlättar för hantverkaren och ger en fuktsäker lösning runt fotplåten. Fotplåtsremsan är färdigskuren och helklistrande, vilket gör att den klistrar ihop både fotplåten och underlagstäckningen. Produkten kan användas till all underlagstäckning och bredden är anpassad efter marknadens fotplåtar.Mataki Haloten Steel finns att köpa i bygghandeln och hos plåtleverantörer. Produkten är registrerad i både Basta och Byggvarubedömningen.

Fakta Mataki Haloten Steel
Storlek: 1x12 m
Vikt: 1800 gr/m2
Öppentid: 12 månader
Lägsta taklutning: 3 grader
Mataki Haloten Steel har en vattentätgaranti på 30 år (gäller entreprenör som har genomgått Matakis utbildning Solution Tak).

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Henningsson, produktchef Mataki
042-33 40 17, 0709-19 60 18
eric.henningsson@nordicwaterproofing.com

Mataki utvecklar, tillverkar och säljer olika tätskiktslösningar för byggnader och anläggningar. Produkterna är anpassade för svenskt klimat och svenska byggnormer. Målet är att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten. Mataki är en del av Nordic Waterproofing. Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs. http://mataki.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Under produktutvecklingen har vi samarbetat med plåtslagare, konstruktörer, besiktningsmän och plåtleverantörer.
Eric Henningsson, produktchef Mataki