​Christoffer Bergfors lämnar priset Hållbart Ledarskap vidare: – Priset var inget kvitto på att vi var klara, det var en sporre att göra ännu mer satsningar för klimatet.

För ett år sedan utsågs Christoffer Bergfors, vice VD och Sverigechef för Max Burgers, till 2017 års vinnare av priset Hållbart Ledarskap. I kväll den 15 oktober lämnar han priset vidare till någon av de tre nominerade för 2018.

– Att få priset Hållbart Ledarskap var inget kvitto på att vi var klara, det var en sporre att göra ännu mer satsningar för klimatet. Under 2018 har vi växlat upp ytterligare. Sedan juni är vi först i världen på att vara klimatpositiva. Det innebär att vi har kartlagt våra utsläpp av klimatgaser i minsta detalj, från bondens jord till gästens bord, inklusive personalens och gästernas resor till och från restaurangerna. Vi planterar träd som suger ner 10 procent mer koldioxid från atmosfären än samtliga utsläpp vi orsakar, säger Christoffer Bergfors, MAX vice VD och Sverigechef.

Motiveringen till att Christoffers Bergfors utsågs till vinnare 2017 var delvis tack vare MAX lanseringen av Green-familjen i januari 2016. I mars 2018 utökades meny med fler gröna måltider. Målet är att år 2022 kommer omställningen lett till en 30-procentig minskning av koldioxidutsläpp på sju år. Sedan 2008 klimatkompenserar företaget för alla utsläpp och sedan juni 2018 är hela menyn klimatpositiv.

– Som kom fram i rapporten från FN:s klimatpanel så räcker det inte att minska utsläppen. Koldioxid måste också sugas ut ur atmosfären för att klara klimatmålen. Men jag tycker det är värt att understryka att näringslivet i många avseenden tar täten i hållbarhetsfrågor. 2018 års nominerade är inte minst exempel på det och alla är föredömen. Att få lämna priset vidare är en talande symbolik hur vi i näringslivet inspirerar varandra att göra mer, säger Christoffer Bergfors.

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Årets nominerade är Azita Shariati, VD Sodexo, Eva Karlsson, VD Houdini Sportswear och Lars Appelqvist, VD Löfbergs Lila. 

Taggar:

Om oss

MAX Burgers grundades 1968 och är Sveriges äldsta burgarkedja. MAX vill bli världens bästa burgarkedja och vägen dit är att göra världen lite godare. Både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället. Redan 2008 började MAX klimatmärka menyn och klimatkompensera för alla utsläpp från lantbrukarens jord till gästens bord. Sedan 2018 har MAX en klimatpositiv meny, vilket innebär att företaget binder mer klimatgaser än hela värdekedjan släpper ut och samtidigt minskar utsläpp i linje med FN:s globala 1,5-gradersmål. Från 2006 har 7-10 procent av den årliga nettovinsten fördelats till fattigdomsbekämpning och 2009 bildades stiftelsen Rättvis Fördelning. Hittills har 301 miljoner kronor före skatt avsatts från MAX till stiftelsen Rättvis Fördelning. Kedjan har 162 restauranger, varav 132 i Sverige och sysselsätter 5 500 medarbetare. MAX omsatte 3,9 miljarder kronor år 2019, varav 3,5 miljarder i Sverige.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar