Sugrör av plast tas bort på MAX i Uppsala

Europaparlamentet beslutade om förbud av plastprodukter för engångsbruk i EU från 2021. MAX beslöt redan innan lagen antogs att under 2019 snabba utfasningen av den fossila plast som fortfarande finns i engångsförpackningar på restaurangerna. Nya läskbägare har kommit och nu är det dags för papperssugrör, som för MAX i Uppsala innebär en årlig minskning av fossil plast med närmare 2 ton.

Taggar: