Svenska folket: MAX är den överlägset mest hållbara snabbmatskedjan

MAX rankas som nummer ett inom hållbarhet av snabbmatsrestauranger och som nummer tio bland Sveriges största och mest kända detaljhandelsföretag. Svensk Hållbarhetsranking har genomfört 25 000 intervjuer då svenska folket har bedömt 200 företag.

MAX toppar bland snabbmatskedjorna med ett index på 65, vilket kan jämföras med ett snittindex på 56 (index 0-100). IKEA är total vinnare med 75 i index inom kategori detaljhandel.

– Det är fantastiskt att svenska folket upplever oss som mest ansvarstagande och att vi gör skillnad långsiktigt. Bland svarande mellan 18 och 35 år kommer vi fram extra starkt. Rent generellt finns en hög medvetenhet i det åldersspannet kring hållbarhetsfrågor, vilket också ställer höga förväntningar på vår trovärdighet, säger Christoffer Bergfors, vice VD och Sverigechef på MAX Burgers.

Tony Apéria, Ekon Dr vid Stockholm Business School på Stockholms Universitet, har genomfört undersökningen med 25 000 personer i åldern 18-74 om vilka företag som bedöms vara mest hållbara baserat på miljö och klimat, samhälle och etik, långsiktighet och goda framtidsutsikter samt öppenhet och schyssta arbetsvillkor. Studierna visar att det finns tydliga samband mellan ansvarstagande och starka varumärken.

– MAX höjer sitt hållbarhetsindex från 61 förra året till 65 i år. Av samtliga 200 företag och organisationer finns inget som är så överlägset sina huvudkonkurrenter, säger Tony Apéria.

MAX långa hållbarhetsarbete omfattar frågor inom hälsa, rättvisa och miljö. Som första restaurang i världen började MAX klimatmärka menyn 2008 och har sedan dess klimatkompenserat för koldioxidutsläpp från lantbrukarens jord till gästens bord. Klimatkompensationen har resulterat i 1,4 miljoner planterade träd i Afrika, vilket motsvarar en bindning av koldioxid som om 160 000 bilar stod stilla under ett år. Den mest framgångsrika produktlanseringen någonsin gjordes 2016 när antalet gröna burgare femdubblades, vilket ledde till en fyrdubbling av försäljningen av gröna måltider.

– Vi är stolta att vara en förebild i branschen och ett föredöme i hållbarhetsfrågor. Klimatomställning av menyn fortsätter med ny kraft under 2018. Vårt mål är att år 2022 ska minst hälften av försäljningen komma från burgare utan rött kött. Idag är det ungefär var tredje och för två år sedan var det bara var nionde, så omställningen har gått snabbt, säger Christoffer Bergfors. 

Analys Max vs tre benchmarks delindex 0-100

 Detaljhandelsföretags totalindex
Miljö och klimat


Snitt: 56

Samhälle
och etik


Snitt: 60

Öppenhet och
bra arbets-villkor

Snitt: 61
Långsiktighet
och framtids-
utsikter

Snitt: 66
MAX (snitt 65) 64 64 61 69
Sibylla (snitt 54) 52 48 57 58
McDonald´s (snitt 52) 49 55 44 62
Burger King (snitt 51) 46 47 50 62

Taggar:

Om oss

MAX Burgers är Sveriges äldsta burgarkedja och den enda rikstäckande burgarkedjan som bara använder svenskt nötkött, kyckling och bacon. MAX vill bli världens bästa burgarkedja och vägen dit är att göra världen lite godare. Både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället. Målet är att varannan såld måltid under 2022 ska vara något annat än rött kött. Sedan juni 2018 är hela menyn klimatpositiv. MAX bildade 2009 stiftelsen Rättvis Fördelning och varje år avsätts 7-10 procent av vinsten till stiftelsen. Kedjan har 154 restauranger, varav 130 i Sverige och sysselsätter 5 500 medarbetare. MAX omsatte 3,9 miljarder kronor år 2019.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar