Big Bang-förvärv låter mer än de levererar - små förvärv kan ge 6 gånger högre aktieägarvärde

Report this content

McKinsey har släppt en forskningsrapport om vilka tillväxtstrategier som skapar mest värde.  Rapporten visar att skillnaden i aktieägarvärde för olika strategier kan uppgå till 600 procent.

  • Programmatiska M&A-strategier med många små och medelstora affärer vinner i alla sektorer
  • Tillväxt som enbart är organisk är den som presterar sämst och är mest riskabelt
  • Stora affärer är som att singla slant - men företag kan avsevärt öka oddsen genom att komplettera med en programmatiskt M&A-strategi

Företagsförvärv och fusioner, ofta omnämnt som M&A (Mergers&Acquisitions) har ökat kraftigt det senaste året. I USA ökade transaktionsvärdet med mer än 300 procent under första halvan av 2021 jämfört med 20201. McKinsey har analyserat de 2 000 största publika företagen2 globalt för att identifiera vilka tillväxtstrategier som skapar störst aktieägarvärde över 20 år.  

Resultatet visar att en så kallad programmatisk M&A-strategi kan skapa upp till 600 procent högre aktieägarvärde än andra strategier. Det är även tydligt att förändring tar tid för 50 procent av företagen har inte bytt strategi under de senaste 20 åren. Möjligheten för företag att skapa en konkurrenskraftig fördel är därför hög, och likaså är risken att halka efter. I praktiken innebär detta att av de företag som trillade ur topplistan mellan januari 2010 och december 2019 så praktiserade endast 4 av 732 företag en programmatisk M&A strategi. Av de företag som höll sig kvar i den absoluta toppen var det 53 av 100 företag som praktiserade en programmatisk M&A strategi. Bolag som fokuserar enbart på organisk tillväxt är de som levererar absolut sämst.

Vi har forskat på detta i många år och data från det senaste decenniet styrker tesen ännu mer. Rapporten bekräftar att företag som arbetar systematiskt med små och medelstora förvärv skapar ett betydligt större aktieägarvärde än företag som inte gör det. Jag skulle till och med vilja påstå att företag som inte har en programmatisk strategi ofta genomför värdeförstörande förvärv. Det skapar förutsättningar att aktivt positionera sig inom nya områden samtidigt som organisationen lär sig genom mindre transaktioner kring allt från deal-sourcing till genomförande och integrering. Med det sagt är inte stora förvärv dåliga, men det kräver att de fungerar som komplement till de kontinuerliga och mindre förvärven. Träning ger helt enkelt  färdighet, säger Tobias Lundberg, medförfattare och partner på McKinsey & Company.

En av fördelarna med den programmatiska strategin är att företag blir mer motståndskraftiga mot stora svängningar i ekonomin, vilket är tydligt under pandemin och tidigare lågkonjunkturer. De företag som fokuserat på systematiska förvärv av mindre storlek har presterat bättre än företag som använt andra strategier och avståndet har ökat till fördel för den programmatiska strategin. En anledning till att förvärv inte lyckas leverera sin fulla potential är svårigheter med att integrera kulturen mellan bolag, och med större förvärv kan det därför oftare bli större problem. Detta befästs ytterligare av den enkät som McKinsey har genomfört med 700 klienter i rapporten. Över 30 procent av de företag som inte har en programmatisk strategi uppger kulturen som främsta anledning till att integrationen inte lyckats medan siffran för programmatiska bolag är betydligt lägre. 

I tider av osäkerhet, som under en pandemi, vill företag visa att de är handlingskraftiga. En väg som många väljer är stora förärv som låter högt och syns mycket. Vår analys visar att det ofta är fel väg att gå, om man inte kombinerar det med ett antal mindre förvärv för att sprida risker och dra lärdom från varje förvärv. Att förlita sig på ett fåtal stora förvärv innebär att man som företag lägger för många ägg i samma korg där sannolikheten att lyckas kan liknas vid att singla slant. I tider med hög ekonomisk volatilitet kan det få stora konsekvenser vilket vi också kunnat bevittna under pandemin säger Tobias Lundgren och fortsätter

Därmed inte sagt att det inte finns en uppsida med förvärv, är ett företag riktigt ambitiös i sin synergiplan, och involverar tillräckligt med resurser och tar höjd för sin organisatorisk hälsa, så är potentialen för snabbt värdeskapande inom räckhåll.


*Definition av programmatiskt M&A-strategi
Programmatisk M&A innebär att företag fokuserar på att systematiskt utvidga sina affärsområden och etablera nya erbjudanden genom att hela tiden genomföra små och medelstora förvärv (mellan 20-30% av aktievärdet av företaget per år). Förvärven är nära kopplade till företagets övergripande affärsstrategi och är ett proaktivt arbete som pågår kontinuerligt.

 

1 Michael Deyong and John Reiss, New heights: US M&A H1 2021, White & Case, August 2021, whitecase.com.

2 Mellan 2009 och 2019 baserat på börsvärde. Företag med huvudkontor i Afrika och Sydamerika har ej inkluderats i analysen.


 

Jessica Ölvestad, McKinsey & Co
Head of Communications Nordics
jessica.olvestad@mckinsey.com
072-8867502

Victor Grundén, Prime Weber Shandwick
victor.grunden@primegroup.com 

070-7371160

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag som hjälper organisationer att skapa viktig och varaktig förändring. Våra team - i fler än 130 städer och 65 länder - hjälper klienter inom den privata, offentliga och sociala sektorn att forma djärva strategier, förändra arbetssätt och använda teknologier för att bygga färdigheter för fortsatt värdeskapande.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att förlita sig på ett fåtal stora förvärv innebär att man som företag lägger för många ägg i samma korg där sannolikheten att lyckas kan liknas vid att singla slant. I tider med hög ekonomisk volatilitet kan det få stora konsekvenser vilket vi också kunnat bevittna under pandemin 
Tobias Lundgren, partner McKinsey & Co
I tider av osäkerhet, som under en pandemi, vill företag visa att de är handlingskraftiga. En väg som många väljer är stora förärv som låter högt och syns mycket. Vår analys visar att det ofta är fel väg att gå, om man inte kombinerar det med ett antal mindre förvärv för att sprida risker och dra lärdom från varje förvärv.
Tobias Lundgren, partner McKinsey & Co
Rapporten bekräftar att företag som arbetar systematiskt med små och medelstora förvärv skapar ett betydligt större aktieägarvärde än företag som inte gör det. Jag skulle till och med vilja påstå att företag som inte har en programmatisk strategi ofta genomför värdeförstörande förvärv.
Tobias Lundgren, partner McKinsey & Co