Antalet aktier och röster i Medivir

Report this content

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats under mars 2021 till följd av den riktade emission till Linc AB som tidigare informerats om och som resulterade i en ökning av 3 600 000  B-aktier.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 55 735 651 aktier i Medivir, varav samtliga är B-aktier och tillsammans berättigar till 55 735 651 röster.

För mer information, vänligen kontakta
Yilmaz Mahshid, vd och koncernchef
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Magnus Christensen, CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

Denna information är sådan information som Medivir AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 08:30 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar