Årsredovisning 2013

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2013 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

  
Årsredovisning 2013

http://www.medivir.se/v5/images/pdf/2014/Medivir_2013_SVE.pdf

   -   2013 var utan tvekan ett av de mest händelserika åren i Medivirs 25-åriga historia! Den enskilt största händelsen under året var marknadsgodkännandet av simeprevir, ett läkemedel som vi har varit med och utvecklat för behandling av patienter med kronisk hepatit C. Godkännandet innebär att simeprevir har lanserats i Japan, Kanada och USA. Patienter med hepatit C kan nu behandlas med ett läkemedel som vi har varit med att utveckla. Det är en stor tillfredsställelse för mig och alla medarbetare att Medivir har tagit fram ett läkemedel hela vägen från idé till en ny behandling som botar människor och räddar liv, skriver vd Maris Hartmanins bland annat i sitt vd-ord i årsredovinsingen.

   
Om Medivir

Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en stark projektportfölj inom infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är simeprevir, en ny proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i samarbete med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med forskning och utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade sjukdomar och neuropatisk smärta. Medivir har också en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.