Data från fas II-programmet med MIV-711 presenteras vid OARSIs världskongress

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från fas II-programmet med MIV-711 för artros kommer att presenteras vid Osteoarthritis Research Society International (OARSI) World Congress som äger rum 2-5 maj i Toronto, Kanada.  Data från den sex månaders öppna fortsättningsstudien med MIV-711 för patienter med artros kommer att presenteras.

Postern kommer att presenteras den 3 och 4 maj av studiens huvudprövare, Dr. Philip Conaghan, professor i muskuloskeletal medicin vid University of Leeds i Storbritannien:

Abstract 726: Safety and Efficacy of Six Months´ Open Label Extension Post-RCT Using the Novel Cathepsin K Inhibitor MIV-711 in Patients with Osteoarthritis
Philip G. Conaghan, Michael A Bowes, Sarah R. Kingsbury, Alan Brett, Gwenael Guillard, Karin Tunblad, Torbjörn Larsson, Åsa Holmgren, Alli Manninen, Karin Göhlin, Niclas Sjögren, Philippa Graham, Åsa Jansson, Cecilia Wadell, Richard Bethell och John Öhd

Detaljer kring samtliga presentationer vid OARSIs världskongress för artros finns tillgängliga på konferensens hemsida: https://2019.oarsi.org/

För ytterligare information kontakta:
Uli Hacksell, CEO, Medivir AB, tel: +46 (0)73 125 0615

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar