En gemensam patentansökan för MALT1-hämmare har publicerats

Report this content

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att en gemensam patentansökan för MALT1-hämmare som lämnats in tillsammans med det amerikanska biopharmabolaget Rheos Medicines, Inc., offentliggjorts.

Patentansökan är ett resultat av det optionsavtal som tidigare ingåtts mellan de två företagen angående Medivirs prekliniska MALT1-projekt. Varken målprotein eller partner har tidigare offentliggjorts. Enligt optionsavtalet har Rheos rätt att utvärdera Medivirs MALT1-hämmare i tillägg till sitt eget interna arbete inom detta område.

-    “Det här optionsavtalet är ett bra exempel på hur Medivir skapar värde av de tidiga interna forskningsprogram som avslutades i samband med strategiomläggningen 2018”, säger Medivirs interim vd Magnus Christensen.

 
För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, interim vd, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100
E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar