• news.cision.com/
  • Medivir/
  • Fas II-data avseende säkerhet och effekt från den öppna fortsättnings-studien med MIV-711 presenterades vid OARSIs världskongress

Fas II-data avseende säkerhet och effekt från den öppna fortsättnings-studien med MIV-711 presenterades vid OARSIs världskongress

Report this content

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från fas II-programmet med MIV-711 har presenterats som en poster vid Osteoarthritis Research Society International (OARSI) World Congress. Posterns titel var Safety and Efficacy of Six Months´ Open Label Extension Post-RCT Using the Novel Cathepsin K Inhibitor MIV-711 in Patients with Osteoarthritis.

Data från den sex månaders öppna fortsättningsstudien med MIV-711 i patienter med artros presenterades. Studien visade att MIV-711 har en acceptabel säkerhet och tolereras väl av patienter med knäartros. Den övergripande säkerhetsprofil hos de patienter genomgått 12 månaders behandling liknar den som visades i den placebokontrollerade studien. De positiva effekter som uppmättes på ben och brosk såväl som på övriga symptom i den placebokontrollerade studien kvarstod under den andra 6-månadersbehandlingen.

Postern finns tillgänglig på Medivirs hemsida: www.medivir.com

     
För ytterligare information kontakta:
Uli Hacksell, CEO, Medivir AB, tel. +46 (0)73 125 0615.

  
Om MIV-711
Mer än 30 miljoner vuxna i USA1) och 240 miljoner globalt lider av artros. MIV-711 är en potent och selektiv cathepsin K-hämmare. Cathepsin K är det viktigaste proteaset för nedbrytning av kollagen i ben och brosk. MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (s.k. DMOAD) med förmåga att fördröja eller reversera en pågående nedbrytning av leder som drabbats av artrossjukdom. Det finns idag inget godkänt DMOAD på marknaden och standardbehandlingen av artrospatienter baseras på livsstilsförändringar och användning av analgetika (smärtlindrande läkemedel). Långvarig behandling med analgetika medför en ökad risk för biverkningar som mag-tarmblödningar och opioidberoende. Läkemedel av DMOAD-typ har därför en mycket stor och attraktiv marknadspotential. Medivir uppskattar att enbart USA-marknaden motsvarar ett värde på över 6 miljarder dollar årligen, avseende ett läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen, även om användningen begränsas till patienter med måttlig artros i viktbärande leder. Arbetet med att söka en kommersiell partner för vidare utveckling pågår.

Om fas II-studierna av MIV-711
Den första fas II-studien MIV-711-201 var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad klinisk studie som utvärderade säkerhet och effekt vid 6 månaders behandling med MIV-711 jämfört med placebo hos patienter med måttlig knäartros. Vidare information om MIV-711-201 finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT02705625).

Den öppna fas II fortsättningsstudien, MIV-711-202, utvärderar säkerhet, tolerabilitet och effekt vid 6 månaders förlängd behandling med MIV-711 av patienter som behandlades under 6 månader i den första studien och i samband med det uppvisade tecken på att svara på behandlingen. Vidare utvärderas säkerhet, tolerabilitet och effekt vid 6 månaders behandling med MIV-711 hos patienter som fick placebo i den första studien och vars artros försämrats. Vidare information om MIV-711-202 finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT03037489).

    
Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

1) https://www.cdc.gov/arthritis/basics/osteoarthritis.htm

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar