Framgångsrikt slutförande av prekliniska säkerhetsstudier med MIV-818 möjliggör start av klinisk fas I-studie 2018

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännagav i dag att bolaget framgångsrikt har slutfört de prekliniska säkerhetsstudierna för MIV-818 för att möjliggöra starten av kliniska fas I-studier 2018.

MIV-818 är Medivirs patenterade leverinriktade nukleotidprodrug för behandling av primär levercancer, hepatocellulärt karcinom (HCC), och andra former av levercancer. Det är det första utvecklingsprojektet som kommer från Medivirs egen forskning inom onkologi.

Efter det framgångsrika slutförandet av de prekliniska säkerhetsstudierna på MIV-818 avser Medivir att under första halvåret 2018 skicka in de nödvändiga regulatoriska ansökningarna till myndigheterna och därefter starta de första kliniska prövningarna av MIV-818 under andra halvåret 2018.

- Patienter med HCC och andra former av levercancer är i akut behov av nya behandlingsalternativ. MIV-818 har utformats för att leverera höga halter av läkemedlets aktiva form till levern efter oral administrering, samtidigt som dess exponering på annat håll i kroppen minimeras. Det här riktade tillvägagångssättet inom cancer-kemoterapi har potential att bli en viktig ny behandling för levercancer, antingen som enskilt läkemedel eller i kombination med andra terapier, sade Richard Bethell, Medivirs Chief Scientific Officer.

- Vi är glada över att vi nu kan gå in i klinisk fas med MIV-818. Det understryker tydligt styrkan i vår egen forskningsplattform och vår expertis inom prodroger, sade Christine Lind, VD för Medivir.

Levercancer är den näst högsta orsaken till cancerrelaterad död över hela världen. Av de olika formerna av levercancer är primär levercancer, HCC, den vanligaste. Den är klassificerad som en sällsynt sjukdom i väst, men är vanligare i Asien, och där i synnerhet i Kina. MIV-818 har potential att bli det första lever-riktade, oralt administrerade läkemedlet för att ta behandla HCC och andra former av levercancer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Lind, CEO Medivir AB, tel: 08-407 4641
Richard Bethell, CSO Medivir AB, tel: 072-704 3211

Om Medivir
Medivir AB (publ) Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar