• news.cision.com/
  • Medivir/
  • Medivir bjuder in till telefonkonferens om nya kliniska data och fortsatta studier med MIV-818

Medivir bjuder in till telefonkonferens om nya kliniska data och fortsatta studier med MIV-818

Report this content

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) bjuder in till telefonkonferens med anledning av de stödjande kliniska data från den avslutade doseskaleringsdelen av fas 1b-studien med MIV-818 som idag presenteras vid kongressen European Society for Medical Oncology (ESMO). Telefonkonferensen hålls idag den 16 september, kl 15.00 för att uppdatera kring studien och den fortsatta planen framåt för MIV-818-programmet. 

Medivirs ledande läkemedelskandidat MIV-818 har potential att bli ett leverriktat, oralt administrerat läkemedel som kan hjälpa patienter med levercancer. I april meddelades att de övergripande resultaten från den första delen av fas Ib-studien med MIV-818 var positiva med en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Resultaten från den avslutade doseskaleringsdelen av fas 1b-studien kommer idag att presenteras som en e-poster (nummer 527P) vid ESMO. Postern presenteras av Dr Debashis Sarker, King´s College, London.

Den övergripande säkerhetsprofilen överensstämde med förväntningarna för denna typ av läkemedel och patientpopulation. Totalt inkluderades och utvärderades nio patienter med olika typer av långt framskriden cancer i levern. Dessa patienter hade uttömt möjliga godkända behandlingar innan de skrevs in. Ett viktigt tecken på effekt var att fyra patienter med hepatocellulärt karcinom (HCC) visade stabil sjukdom i levern under en längre tid. Dessutom visade leverbiopsier från patienter att MIV-818 nått levern samt en selektiv effekt av MIV-818 på cancerceller vid olika typer av cancer.

-    ”Dessa positiva studieresultat ger ytterligare stöd för Medivirs fortsatta utveckling av MIV-818 i HCC. Vi ser nu fram emot att utvärdera effekterna vidare i kombination med två andra behandlingar med olika verkningsmekanism”, sade Fredrik Öberg, Chief Scientific Officer på Medivir.
 
Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Presentatörer från Medivir: Magnus Christensen, interim vd, Tom Morris, CMO och Fredrik Öberg, CSO.
Tid: Idag torsdag den 16 september, klockan 15.00 CET.
Telefonnummer för deltagare från:
Sverige: 08-519 993 83
Europa: +44 33 3300 9273
USA: +1 646 722 4904

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com. 
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, interim vd, Medivir AB 
Telefon: 08-5468 3100
E-post: 
magnus.christensen@medivir.com

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2021, kl 08.45.

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. MIV-818 har slutfört en fas 1 monoterapistudie och en kombinationsstudie i HCC är planerad att initieras under andra halvan av 2021.

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se. 


 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar