Medivir förstärker F&U-organisationen

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att man delar upp bolagets nuvarande F&U-organisation i en forskningsdel samt en utvecklingsdel och stärker F&U-ledarskapet för att möta framtida strategiska och operativa möjligheter.

Rekryterar internationell forskningschef
Forskningsorganisationen kommer att ledas av Richard Bethell, som tillträder tjänsten som Executive Vice President Discovery Research den 22 april. Richard, som är engelsman, har en bred bakgrund inom läkemedelsforskning och utveckling, med närmare 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i bolag som Glaxo Wellcome, Pfizer och Shire. Närmast kommer han från Boehringer Ingelheim i Kanada och en tjänst som Vice President, Biological Sciences. Hans starka ledarskap har i tidigare befattningar bidragit till en rad högkvalitativa originalsubstanser för klinisk utveckling. Richard har en filosofie doktorsexamen i kemi från Oxford i England.

”Vi är mycket glada att Richard har valt att komma till Medivir. Med hans gedigna kompetens och erfarenhet, speciellt inom virologiområdet, blir bolaget ännu starkare. Det, tillsammans med en tydlig och därmed effektivare utvecklingsorganisation, är viktigt i vår ambition att bli ett lönsamt och snabbväxande läkemedelsbolag”, säger Maris Hartmanis, Medivirs vd.

Charlotte Edenius som idag har rollen som Medivirs F&U-chef, kommer att bli ansvarig för utvecklingsorganisationen. I den nya rollen som Executive Vice President Development kommer hon att driva läkemedelsutvecklingen efter valet av en läkemedelskandidat.

Henric Juserius som arbetat som Executive Vice President Commercial har valt att lämna bolaget, vilket dock inte påverkar verksamheten eller dess inriktning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Maris Hartmanis, CEO Medivir AB, telefon +46 (0)8 407 64 30

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i sen klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.

Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se

  
Medivir är ett dynamiskt och samverkande läkemedelsbolag med ett F&U-fokus på infektionssjukdomar och en ledande ställning inom hepatit C. Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar