Medivir presenterar MIV-818 data vid ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium

Report this content

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att en presentation med titeln “Phase I study of the novel pro-drug MIV-818 in patients with hepatocellular carcinoma, intra-hepatic cholangiocarcinoma or liver metastases” kommer att ges av professor Jeff Evans, Director of Institute of Cancer Sciences vid University of Glasgow, vid det virtuella mötet ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO-GI). Presentationen äger rum kl 14 den 15:e januari, 2021, under session “Hepatobiliary Cancer” (presentation nummer 309).

Resultaten från fas Ia, som är den avslutade inom-patient doseskaleringsdelen av studien, visar att MIV-818 är säkert och tolerabelt samt har en selektiv effekt på cancerceller i levern. Mellan-patient doseskaleringsdelen av studien (fas Ib) pågår vid dosen 40 mg i 5 dagar i 21-dagars cykler. 

Information om samtliga presentationer vid ASCO GI Symposium 2021 finns tillgängliga via: LÄNK

För ytterligare information kontakta:
Yilmaz Mahshid, vd Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100.

Yilmaz.mahshid@medivir.com

  
Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. 

Om levercancer
Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. HCC är en mycket heterogen sjukdom med flera cancercellstyper och utan specifika mutationer som ofta ses i andra tumörtyper. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort medicinskt behov. 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms-lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar