Medivir presenterar vid Stockholm Corporate Finance Life Science-seminarium den 13 mars

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget deltar på Stockholm Corporate Finance 11:e Life Science-seminarium på Berns. Presentationen äger rum onsdag den 13 mars 2019, kl. 9.00, då vd Uli Hacksell presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Presentationen streamas live och kan ses direkt via Medivirs hemsida www.medivir.se, eller genom att klicka på länken https://financialhearings.com/event/11531
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uli Hacksell, vd, Medivir AB, tel: 08-5468 3100.
  

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar