Medivir renodlar verksamheten och avyttrar parallellimportverksamheten Cross Pharma

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolaget slutit avtal om att avyttra det helägda dotterbolaget Cross Pharma AB till Unimedic AB, ett dotterbolag till det svenska börsnoterade bolaget MedCap AB. Dagens ingångna avtal syftar till att verksamheten ska överlåtas per den 30 juni 2013. Försäljningslikviden uppgår till 125 MSEK på kassa- och skuldfri basis.

Ett starkt fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och snabb respons på förändringar i marknaden har gjort Cross Pharma till en av de ledande aktörerna inom parallellimport i Sverige. Företaget var först ut med parallellhandel i landet och har genom åren byggt upp långvariga och starka relationer till ett nätverk av leverantörer. Företaget importerar originalläkemedel från andra EU-länder och säljer dem till de svenska apoteken.

-       Vi har under ett antal år investerat i Cross Pharma och dess struktur, vilket har lett till att bolaget idag har en stark ställning i Sverige. Verksamhetens karaktär skiljer sig dock avsevärt från Medivirs övriga kommersiella verksamhet, vilken är inriktad på försäljning och marknadsföring av egna receptbelagda läkemedel. Efter avyttringen blir Medivir ett renodlat forskningsbaserat läkemedelsföretag med egna produkter på den nordiska marknaden. Försäljningen av Cross Pharma frigör dessutom kapital och stärker Medivirs goda finansiella ställning ytterligare, säger Maris Hartmanis, vd på Medivir.

Ernst & Young Corporate Finance har agerat som finansiell rådgivare och Nord & Co som legal rådgivare i denna transaktion.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Maris Hartmanis, VD Medivir AB, telefon +46 (0)8 407 64 30
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 (0)708 537 292

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i sen klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.

Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se

Om MedCap
MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX.

Mer information om MedCap finns att läsa på www.medcap.se


Medivir är ett dynamiskt och samverkande läkemedelsbolag med ett F&U-fokus på infektionssjukdomar och en ledande ställning inom hepatit C. Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar