Medivirs årsredovisning för 2018 publiceras

Report this content

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

2018 var ett omvandlande år för Medivir. Vi lyckades driva de kliniska läkemedelsprojekten framåt med god framgång. Vi tog också beslutet att ännu starkare fokusera vår verksamhet på utvecklingen av vår kliniska projektportfölj. Det resulterade i en omorganisation där bolagets administration och den prekliniska forskningen reducerades och Medivir gick därmed in i 2019 med en slimmad organisation som har ett tydligt och målmedvetet fokus på de spännande kliniska läkemedelsprojekten.

Om detta och mycket mer finns att läsa i Medivirs årsredovisning för 2018 som publiceras idag på www.medivir.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lotta Ferm, Tf CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)73 125 1713.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Taggar: