Nya data för simeprevir kommer att presenteras vid EASL:s International Liver Congress™ 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya kliniska data för simeprevir, en NS3/4A-proteashämmare för behandling av hepatit C-infektioner, kommer att presenteras av Medivirs partner Janssen Sciences Ireland UC (Janssen) vid International Liver Congress ™ 2017 som European Association for the Study of the Liver (EASL) anordnar i Amsterdam den 19 - 23 april.

Sammanlagt kommer fyra presentationer att hållas, inklusive en muntlig presentation. Presentationerna redogör för prekliniska och kliniska data för trippelkombinationen med simeprevir, odalasvir och AL-335. Dessutom redogörs för effekt, säkerhet och tolerabilitet vid användning av simeprevir som komponent i kombinationsbehandlingar av vuxna patientpopulationer av olika sammansättning.

I presentationerna vid International Liver Congress™ 2017 ingår följande data:

Muntlig presentation:
Abstract PS-153

Short duration treatment with AL-335 and odalasvir, with or without simeprevir, in treatment naïve patients with hepatitis C infection with or without cirrhosis.
Authors:
Ed Gane, Catherine Stedman, Matthew McClure, David Apelian, Chris Westland, Jennifer Vuong, Megha Patel, Thomas Kakuda, Sushmita Chanda, Lawrence Blatt, Leo Beigelman, David Smith, John Fry

Posterpresentationer:
Abstract FRI-276

In vitro virology profile of the 3 direct-acting antiviral combination of AL-335, odalasvir and simeprevir.
Authors
: Leen Vijgen, Bart Fevery, Andreas Jekle, Kenneth Shaw, Hua Tan, Oliver Lenz, Julian Symons, Sandra De Meyer

Abstract THU-281

Low rate of drug-drug interaction management during interferon-free simeprevir therapy - an integrated analysis of interventional and observational clinical studies.
Authors
: Fiona Marra, Christoph Höner zu Siederdissen, Saye Khoo, Markus Cornberg, Michael Schlag, Sivi Ouwerkerk-Mahadevan, Ceyhun Bicer, Isabelle Lonjon-Domanec, Wolfgang Jessner, Maria Beumont-Mauviel, Ronald Kalmeijer, David Back

Abstract FRI-249

Efficacy and safety of simeprevir-containing hepatitis C therapy in patients on opiate substitution therapy.
Authors
: John Dillon, Stefan Mauss, Catherine Nalpas, Ceyhun Bicer, Michael Schlag, Isabelle Lonjon-Domanec, Wolfgang Jessner, Maria Beumont-Mauviel, Ronald Kalmeijer

För ytterligare information om samtliga presentationer vid International Liver Congress ™ 2017, vänligen se: http://www.easl.eu/.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211

Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580


Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs såväl i egen regi som i partnerskap.

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar