Nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda® kommer att presenteras vid ASCO 2019

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda® (pembrolizumab) kommer presenteras vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) årliga möte som äger rum den 31 maj – 4 juni i Chicago, USA.

Abstract 2506, Determination of the recommended phase ll dose of birinapant in combination with pembrolizumab: Results from the dose-escalation phase of BPT 201, presentationen kommer att hållas den 2 juni av Dr. Russel J. Schilder, Thomas Jefferson University, Sidney Kimmel Cancer Center, Philadelphia, USA.

Detaljer kring alla presentationer vid ASCO:s årliga möte finns tillgängliga på konferensens hemsida:
http://asco-2019.org/.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uli Hacksell, vd, Medivir AB, +46 (0)73 125 0615.
  

Om birinapant
Birinapant utvecklas för att förbättra behandlingsresponsen och förlänga överlevnaden hos patienter med solida tumörer där tillgängliga behandlingar inte ger tillräcklig överlevnadsnytta eller där patienten inte längre har något behandlingsalternativ. Genom sin unika verkningsmekanism har birinapant potential att förstärka patienternas behandlingsrespons i kombination med andra behandlingar. Medivirs initiala fokus är att utveckla birinapant i kombination med en immunterapibaserad behandling.
  

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar