Nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid EASL’s HCC Summit i mars

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid HCC Summit 2018 som anordnas av European Association for the Study of the Liver (EASL) 1-3 mars 2018. MIV-818 är Medivirs egenutvecklade nukleotidbaserade prodrog för behandling av levercellscancer och andra former av levercancer. Två presentationer om MIV-818s prekliniska effekt och farmakokinetiska profil kommer att hållas under konferensen.

De postrar som kommer att presenteras vid HCC Summit 2018 är:

Abstract P01-05
The biomarker potential of Ki67 and pH2AX immunohistochemistry in guiding use of the liver-targeting nucleotide MIV-818 in patients with hepatocellular carcinoma
Mark Albertella, Biljana Rizoska, Misti McCain, Calum Kirk, Fredrik
Öberg, Richard Bethell and Helen Reeves.

Abstract P02-04
Liver targeting and anti-tumor efficacy of the nucleotide prodrug MIV-818 in nonclinical models of hepatocellular carcinoma
Biljana Rizoska, Johan Bylund, Karin Tunblad, Rodrigo Palma Villar, Alastair Kyle, Andrew Minchinton, Richard Bethell, Karin G
öhlin and Mark Albertella.

För ytterligare information om samtliga presentationer vid HCC Summit 2018, vänligen se: http://www.easl.eu/hcc2018/
    

För ytterligare information kontakta:
Erik Björk, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831
Richard Bethell, CSO Medivir AB, tel +46 (0)72 704 3211

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar