• news.cision.com/
  • Medivir/
  • Nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid EASL’s HCC Summit i mars

Nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid EASL’s HCC Summit i mars

Report this content

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid HCC Summit 2018 som anordnas av European Association for the Study of the Liver (EASL) 1-3 mars 2018. MIV-818 är Medivirs egenutvecklade nukleotidbaserade prodrog för behandling av levercellscancer och andra former av levercancer. Två presentationer om MIV-818s prekliniska effekt och farmakokinetiska profil kommer att hållas under konferensen.

De postrar som kommer att presenteras vid HCC Summit 2018 är:

Abstract P01-05
The biomarker potential of Ki67 and pH2AX immunohistochemistry in guiding use of the liver-targeting nucleotide MIV-818 in patients with hepatocellular carcinoma
Mark Albertella, Biljana Rizoska, Misti McCain, Calum Kirk, Fredrik
Öberg, Richard Bethell and Helen Reeves.

Abstract P02-04
Liver targeting and anti-tumor efficacy of the nucleotide prodrug MIV-818 in nonclinical models of hepatocellular carcinoma
Biljana Rizoska, Johan Bylund, Karin Tunblad, Rodrigo Palma Villar, Alastair Kyle, Andrew Minchinton, Richard Bethell, Karin G
öhlin and Mark Albertella.

För ytterligare information om samtliga presentationer vid HCC Summit 2018, vänligen se: http://www.easl.eu/hcc2018/
    

För ytterligare information kontakta:
Erik Björk, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831
Richard Bethell, CSO Medivir AB, tel +46 (0)72 704 3211

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar