Rättelse: Medivir bjuder in till F&U-dag den 2 mars 2020

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) bjuder in investerare, finansanalytiker och media till en F&U-dag i Stockholm, måndag den 2 mars 2020, kl. 14.00-16.30. Rättelse av pressmeddelande publicerat kl 08.30 den 11 februari: Anmälan sänds till info@cordcom.se.

Presentationerna kommer bland annat behandla nya kliniska resultat från fas Ia-studien med MIV-818 i levercancerpatienter. Förutom medlemmar ur Medivirs ledning deltar professor Jeff Evans, Director of Institute of Cancer Sciences vid University of Glasgow.

Mötet kommer att hållas på Helio GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, den 2 mars kl. 14.00-16.30.

För att redan nu anmäla sig: Sänd ett e-mail till: info@cordcom.se

En formell inbjudan med ett fullständigt program kommer att skickas ut och finnas tillgängligt på www.medivir.se

Varmt välkommen!
 

För ytterligare information, kontakta:
Uli Hacksell, vd, Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.
 

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet som kan hjälpa patienter med HCC och andra former av levercancer.
 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar