Samtliga A-aktier i Medivir omvandlas till B-aktier – prospekt offentliggörs

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att det prospekt som upprättats med anledning av omvandlingen av samtliga A-aktier i Medivir till B-aktier nu finns tillgängligt på Medivirs hemsida, www.medivir.se. Prospektet finns också tillgängligt på Medivirs kontor, Lunastigen 7, 141 44 Huddinge samt kan beställas från Medivir på telefon 08-5468 31 00.

Omvandlingen innebär att samtliga aktier i Bolaget kommer att vara B-aktier. Eftersom varje A-aktie har tio röster och varje B-aktie har en röst medför omvandlingen av A-aktierna, totalt 474 769 stycken, att det totala röstetalet i Medivir minskar från 28 560 739 till 24 287 818. Det totala antalet aktier i Medivir påverkas inte. De B-aktier som tillkommer till följd av omvandlingen kommer att börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 5 april 2018.

För ytterligare information kontakta:
Erik Björk, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831
  

Om Medivir
Medivir AB (publ) är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar