Samtliga A-aktier i Medivir omvandlas till B-aktier – prospekt offentliggörs

Report this content

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att det prospekt som upprättats med anledning av omvandlingen av samtliga A-aktier i Medivir till B-aktier nu finns tillgängligt på Medivirs hemsida, www.medivir.se. Prospektet finns också tillgängligt på Medivirs kontor, Lunastigen 7, 141 44 Huddinge samt kan beställas från Medivir på telefon 08-5468 31 00.

Omvandlingen innebär att samtliga aktier i Bolaget kommer att vara B-aktier. Eftersom varje A-aktie har tio röster och varje B-aktie har en röst medför omvandlingen av A-aktierna, totalt 474 769 stycken, att det totala röstetalet i Medivir minskar från 28 560 739 till 24 287 818. Det totala antalet aktier i Medivir påverkas inte. De B-aktier som tillkommer till följd av omvandlingen kommer att börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 5 april 2018.

För ytterligare information kontakta:
Erik Björk, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831
  

Om Medivir
Medivir AB (publ) är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar