• news.cision.com/
  • Medivir/
  • Sista patienten med levercancer inkluderad i monoterapidelen av Medivirs fas Ib-studie med MIV-818

Sista patienten med levercancer inkluderad i monoterapidelen av Medivirs fas Ib-studie med MIV-818

Report this content

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att den sista patienten med avancerad levercancer har inkluderats i den första delen av fas Ib-studien med MIV-818. Liksom övriga patienter i studien doseras patienten i cykler om tre veckor som inleds med MIV-818 som monoterapi under fem dagar. Parallellt förbereder bolaget del två i fas Ib-studien för att kunna inledas under andra halvåret 2021.

  • Det är glädjande att vi lyckats genomföra studien så här långt utan några större förseningar trots den pågående Covid-19-pandemin. Vi förbereder nu för studiens andra del där MIV-818 kommer att användas som kombinationsbehandling. Detaljer kring den planerade kombinationsstudien kommer presenteras under andra kvartalet i år. Vi tror att MIV-818 har potential att ge en betydande förbättring av behandlingen av patienter med levercancer, säger Yilmaz Mahshid, vd på Medivir.

Första delen av fas Ib-studien med MIV-818 är en klassisk doseskaleringsstudie med tre kohorter om vardera tre patienter med avancerad levercancer som genomgått tidigare behandlingar. Syftet är att ytterligare undersöka säkerhets- och tolerabilitetsprofilen samt att fastställa startdosen för del två i fas Ib-studien. Data från studiens första del förväntas kunna presenteras vid en framtida vetenskaplig konferens.

För ytterligare information kontakta:
Yilmaz Mahshid, vd Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100.
Yilmaz.mahshid@medivir.com

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer.

Om levercancer
Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. HCC är en mycket heterogen sjukdom med flera cancercellstyper och utan specifika mutationer som ofta ses i andra tumörtyper. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar