Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018

Report this content

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018. Valberedningen 2017-2018 består av representanter för de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2017 som accepterat att ingå i valberedningen samt styrelsens ordförande.

Valberedningen 2017-2018 har haft följande sammansättning:

  • Maria Rengefors, ordförande i valberedningen och representant för Nordea Fonder
  • Bo Öberg, representant för A-aktieägarna
  • Bengt Julander, representant för Linc AB
  • Anna Malm Bernsten, styrelseordförande Medivir AB
      

Inför årsstämman 2018 har valberedningen enats om att föreslå att en ny styrelse utses genom omval av styrelsens nuvarande ledamöter Anders Hallberg, Bengt Julander, Helena Levander, Anna Malm Bernsten och Bengt Westermark samt nyval av två ledamöter, Uli Hacksell och Lennart Hansson.
Valberedningen föreslår omval av Anna Malm Bernsten som styrelsens ordförande.

Anders Ekblom har avböjt omval.

Uli Hacksell, född 1950. Uli Hacksell har över 20 års internationell erfarenhet i ledande positioner på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han var VD för ACADIA Pharmaceuticals 2000 - 2015 och ledde företaget från att vara ett privat start-up bolag till att bli ett publikt bolag i mångmiljardklassen. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom Astra AB och har varit professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han är styrelseordförande i Cerecor Inc., samt styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB, Beactica AB och Uppsala universitet.

Lennart Hansson, född: 1956. Doktorsexamen i genetik från Umeå universitet.
Lennart Hansson är senior rådgivare hos Industrifonden. Han har bred erfarenhet inom life science-sektorn och har haft ledande och exekutiva befattningar hos KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca, Arexis AB, Biovitrum AB och Karolinska Development AB. Han är styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB, Athera Biotechnologies AB, Ignitus AB (ordförande), Calliditas Therapeutics AB, Sixera Pharma AB (ordförande) samt Cinclus Pharma AG.
  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marie Rengefors, Nordea Fonder AB, telefon: +46 10 1565674. 

Om Medivir
Medivir AB (publ) är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar