Kamerainspektion på ett enklare sätt

Report this content

Enkelt att hitta rätt lösning

Tillverkarna i en rad branscher pressas allt hårdare och förväntas förbättra lönsamheten genom att begränsa antalet återkallade produkter. ”Förhindra produktåterkallning” har blivit något av ett mantra, och med allt fler regler att följa har efterlevnad och överensstämmelse blivit ett viktigt område inom tillverkningsindustrin. Därför börjar allt fler tillverkare använda automatiserad kamerainspektion, för att snabbt kunna kontrollera kritisk information. För den som vill uppgradera till ett kamerainspektionssystem, kan det vara en diger uppgift att försöka fundera ut vilken typ av system som krävs för att kunna uppnå kvalitetssäkringsmålen. Det här förstår vi, och därför lanserar vi nya produktserier som gör det lättare att hitta det perfekta systemet. Nu kan du visa alla våra produkter sorterade utifrån inspektionskategori. 

Etikett- och märkningskontroll

Att produkterna har försetts med rätt etiketter, och att etiketterna är rätt placerade på produkterna, är uppgifter som våra etikettkontrollsystem utför på ett snabbt och tillförlitligt sätt. Systemen kan också kontrollera att etiketterna innehåller viktig information, som allergenvarningar eller instruktioner för säkert användande.

 Kodkontroll

Ett vanligt krav enligt branschnormer och regelverk är att förpackningarna måste vara försedda med streckkoder, serienummer eller partinummer – saknas de obligatoriska uppgifterna måste produkterna återkallas och tillverkaren riskerar att få böter. Här kan våra system för kodkontroll hjälpa dig! De läser av streckkoder (även streckkodskvalitet) och text med hjälp av optisk teckenverifiering (Optical Character, OCV) och optisk teckenigenkänning (Optical Character Recognition, OCR). Systemen klarar även svåravlästa format, till exempel punktmatristecken.

 Kontroll av lock och fyllnadsnivå

Produktsvinn på grund av överfyllning eller felaktigt monterade lock kan vara viktiga faktorer när man måste hålla nere produktionskostnaderna. Våra system ser till att alla nödvändiga komponenter är på plats och rätt monterade, vilket skyddar mot produktåterkallningar, spill och svinn.

 Förseglingskontroll

Våra system kontrollerar alla sorters förslutningar, från manipuleringssäkra remsor till tättslutande, färskhetsbevarande förseglingar. Systemen kan användas för att kontrollera förseglingarna på den klara produkten, men även för att inspektera den yta där förseglingen ska placeras.

 Integrerade lösningar

Ibland är utrymme en begränsande faktor, och vissa inspektioner kanske måste utföras där det inte finns så mycket plats. Det är där våra integrerade lösningar kommer till pass – tillsammans med dig utformar vi en inspektionslösning som kan integreras med din befintliga produktionsutrustning, eller så utformar vi en helt ny produktionslinje, där kamerainspektion är en av funktionerna.

System för OEM-tillverkare

I ett nära samarbete med OEM-tillverkaren ser vi till att den nya utrustningen och produktionslinjerna lever upp till tillverkarens krav. Vi erbjuder också kombinerade inspektionssystem, för möjlighet att installera extremt kritiska kontrollpunkter längs produktionslinjen.

Produktsökning

För att förenkla ytterligare har vi infört en sökfunktion som gör det enkelt att hitta det perfekta systemet för din verksamhet. Ange önskade funktioner och egenskaper, så föreslås ett system som uppfyller dina krav. För kamerainspektion krävs mycket bearbetningskraft, men att hitta rätt system är däremot inte särskilt kraftkrävande alls. När du har fastnat för ett system som verkar lämpligt får du gärna kontakta oss, så hjälper vi dig igenom hela implementeringsprocessen, inklusive projektledning, utbildning och service. Vi har global utrullningskapacitet som gör din övergång till kamerainspektion så smidig som möjligt. Sökverktyget är tillgängligt från mitten av april.

 

Utforska våra nya produktserier

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.

Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Taggar:

Media

Media