METTLER TOLEDO lanserar en Profinet-version av M800-transmittern

Report this content

Multiparametertransmittern M800 från METTLER TOLEDO, erbjuder avancerad kontroll för processanalys. Med stöd för Profinet uppnås överensstämmelse i tillämpningar där höghastighetsbussprotokoll ställs som krav.


M800 övervakar alla de vanliga analysparametrarna inom processindustri, däribland pH, ORP, konduktivitet, löst syre och syrgas. En 5,7 tums högupplöst färgpekskärm ger tydlig avläsning och enkel hantering.

Pekskärmen kan konfigureras för att visa en rad data utöver mätvärdena från de anslutna sensorerna. Efter en enkel installationsrutin nås de olika menyerna med endast tre knapptryckningar, vilket minskar utbildningsbehovet och risken för konfigurationsfel. En loggbok och funktioner för användarhantering ger spårbarhet och säker användning.

M800 är kompatibel med METTLER TOLEDOs digitala ISM®-prober (Intelligent Sensor Management). ISM är en teknikplattform som använder sensorer med inbyggd mikroelektronik för att erbjuda en rad funktioner som inte är tillgängliga för analoga prober. Ett exempel är en diagnostikfunktion som indikerar när det är dags att underhålla och kalibrera sensorn. Denna information är tillgänglig via Profinet-protokollet och kan integreras med verktyg för tillgångshantering.

”Profinet-kapaciteten i M800 ger tillförlitligare processer, tack vare effektiv digital kommunikation och direkt åtkomst till realtidsinformation om sensorns tillstånd”, säger Helen He WenQin, produktchef för METTLER TOLEDO Process Analytics. ”Det här ger enkel fjärrövervakning av analysmätpunkter, så att man har kontroll över produktionen och kan förhindra oplanerade driftstopp i mätpunkterna.”

 

För mer information om M800, besök: www.mt.com/M800

Mer information finns på http://www.mt.com/pro


För frågor, vänligen kontakta:

Atle Soloy
'+47 905 63 245
atle.soloy@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”Profinet-kapaciteten i M800 ger tillförlitligare processer, tack vare effektiv digital kommunikation och direkt åtkomst till realtidsinformation om sensorns tillstånd”,
Helen He WenQin, produktchef för METTLER TOLEDO Process Analytics.