• news.cision.com/
  • Mettler-Toledo AB/
  • METTLER TOLEDO Thornton lanserar nästa generations kiselanalysator som ger ökad produktivitet tack vare en banbrytande kombinerad mätteknik

METTLER TOLEDO Thornton lanserar nästa generations kiselanalysator som ger ökad produktivitet tack vare en banbrytande kombinerad mätteknik

Report this content

METTLER TOLEDO Thorntons senaste kiselanalysator 2850Si erbjuder en 3-i-1 kisel-, fosfat- och flerströmsmätning i rent och ultrarent vatten.


METTLER TOLEDO Thornton lanserar kiselanalysatorn 2850Si som är konstruerad för att maximera drifttid och uppnå överlägsen prestanda för övervakning av både kisel och fosfat.

Övervakning av kisel är avgörande för att mäta och kontrollera kontaminering i rent och ultrarent vatten inom mikroelektronikindustri och kraftproduktion för förbättrad produktkvalitet, utrustningseffektivitet och planering av underhåll.

Rening av fosfat, vilket ofta används i kraftverkspannor, spelar två viktiga roller – att upprätthålla korrekt alkalinitet, och att kontrollera uppbyggnad av beläggningar för effektiv separering och korrosionsskydd.

Tack vare den innovativa mättekniken kan en enda 2850Si kiselanalysator utföra dubbelt så många kombinerade kisel- och fosfatanalyser av kraftverkets kemi, vilket betydligt minskar den totala reagensförbrukningen och driftkostnaderna.

Den kompakta storleken för 2850Si, som beror på kravet på 75 % minskning av reagensvolymen jämfört med vanliga kiselanalysatorer, gör att ytterligare mätsystem kan installeras och optimerar värdefullt panelutrymme.

Övervakning av reagensförbrukning och rör/filterstatus med METTLER TOLEDOs ISM®-teknik (Intelligent Sensor Management) möjliggör proaktiv planering av lagerhållning och service. Underhållet kan förenklas ytterligare genom att utnyttja METTLER TOLEDOs servicetjänster för att säkerställa optimal prestanda under analysatorns hela livslängd.

Den inbyggda sändaren M800 har ett intuitivt pekskärmsbaserat användargränssnitt som uppfyller den individuella anläggningens behov – från konfiguration och utbildning till full drift och felsökning.

Nya utmaningar inom kraft- och mikroelektronikindustrin kräver banbrytande analysteknik som ger användarna mervärde. Med METTLER TOLEDOs kiselanalysator 2850Si kan anläggningen spara utrymme, få fler mätningar och minska kostnaderna för underhåll och förbrukningsvaror.

 

– Vattenkvaliteten är en kritisk faktor för produktionen inom kraft- och mikroelektronikindustrin. Vikten av att övervaka rätt kemikalier vid rätt tidpunkt och inom en allt snävare budget kan inte underskattas, säger Matt Knott, produktchef på METTLER TOLEDO Thornton. Kiselanalysatorn 2850Si överträffar dagens standard tack vare multiströms provtagning, mindre förbrukning av reagenser, prediktiv diagnostik samt mätning av fosfater. Och allt i en kompakt design som ger operativ flexibilitet samtidigt som man sparar personalresurser och värdefullt panelutrymme för vattenanalyser.

För mer information om 2850Si, besök: www.mt.com/2850Si..

Mer information finns på http://www.mt.com/pro

För frågor, vänligen kontakta:

Per Alesand
'+46 73 318 61 03

per.alesand@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Vattenkvaliteten är en kritisk faktor för produktionen inom kraft- och mikroelektronikindustrin. Vikten av att övervaka rätt kemikalier vid rätt tidpunkt och inom en allt snävare budget kan inte underskattas,
Matt Knott, produktchef på METTLER TOLEDO Thornton.