Branscher visar vägen mot ett fossilfritt Sverige

Report this content

Idag lämnar nio branscher över sina egna färdplaner till regeringen. Färdplanerna visar hur branscherna ska bli fossilfria och samtidigt stärka sin konkurrenskraft och innehåller också krav på en politik som ger rätt förutsättningar för omställningen.

- Att olika företag visar hur de kan bli fossilfria är positivt men att hela branscher på det här sättet utvecklar sina egna färdplaner för fossilfrihet är unikt och ger hopp inför framtiden. De visar här hur vägen till fossilfrihet inte behöver vara ett ok utan är en naturlig del av branschernas affärsutveckling, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Färdplanerna har initierats av Fossilfritt Sverige men utarbetats av branscherna i en öppen och inkluderande process som drivits av branschorganisationer eller företag. De visar på vilka tekniska språng som behöver genomföras, vilka politiska beslut som behövs och hur kostnader kan behöva fördelas. De visar också på vilket sätt omställningen kan gynna näringslivets konkurrenskraft.

Bygg- och anläggningssektorn visar i sin färdplan hur de redan med befintlig teknik kan halvera sina utsläpp till år 2030 och med hjälp av infångning och lagring av koldioxid (CCS) i cementframställningen ser betongbranschen en möjlighet till klimatneutral betong.

Stålindustrin satsar på att bli först i världen med fossilfritt stål och genom bland annat elektrifiering och automatisering siktar gruv- och mineralbranschen på att ha världens första fossilfria gruva före år 2035. Dagligvaruhandeln satsar på att alla deras plastförpackningar kan vara baserad på återvunnen eller förnybar råvara år 2030 och samma år siktar flygbranschen på fossilfritt inrikesflyg. Skogsindustrin satsar på att vara helt fossilfri 2030 och med sina råvaror bidra till att de andra branscherna klarar sina mål.

- Branschernas klimatambitioner imponerar men ser vi också flera gemensamma utmaningar, som hur vi ska få biomassan att räcka till och hur stora omställningsprocesser ska finansieras. Här är det viktigt att politiken skapar långsiktiga förutsättningar så att företagen vågar satsa redan idag, säger Svante Axelsson.

Färdplanerna som lämnats över till regeringen:

Betongbranschen
Bygg- och anläggningssektorn
Cementbranschen
Dagligvaruhandeln
Flygbranschen
Gruv- och mineralbranschen
Skogsindustrin
Stålindustrin
Åkerinäringen

Färdplanerna finns tillgängliga i sin helhet på Fossilfritt Sveriges hemsida: http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft

Fler branscher har inlett arbetet med egna färdplaner och de kommer att presenteras i november.

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har 350 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media