Färdplan för fossilfri åkerinäring

Report this content

Fossilfritt Sverige och Sveriges Åkeriföretag inleder nu arbetet med att ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft som ska visa hur åkerinäringen ska kunna bli fossilfri. Tillsammans med färdplaner från andra branscher kommer den att lämnas över till statsministern i mars 2018.

- Fossilfria lastbilstransporter är en förutsättning för att riksdagens klimatmål ska uppnås. Med rätt satsningar och styrmedel kan deras konkurrenskraft öka samtidigt som utsläppen minskar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar tillsammans med flera svenska industrigrenar fram branschvisa färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att identifiera de olika branschernas möjligheter och utmaningar på vägen mot ett fossilfritt samhälle. I juli inleddes arbetet med stålindustrin och nu är det åkerinäringens tur.

I en debattartikel i NyTeknik beskriver idag Svante Axelsson och Sveriges Åkeriföretags VD, Rickard Gegö utgångspunkterna för arbetet. De pekar ut tre områden som de redan nu kan säga måste förbättras:

1. Ökat samarbete mellanpolitiken och näringen för att skapa infrastruktur för icke fossila bränslen och incitament till förnyelse av fordonspark.

2. Transportinköpande företag och offentliga verksamheter måste bli bättre på att ställa väl avvägda tidskrav för att effektivisera transporterna.

3. Nya krav vid upphandlingar av transporter, där de som uppnår lägst utsläpp premieras.

– De svenska åkerierna tar redan ett stort ansvar och att mycket har hänt i åkerinäringen när det gäller områden som utsläpp, buller, effektivisering och automation. Men vi vill givetvis fortsätta för att de fossila utsläppen ska minska ännu mer, därför har vi bestämt oss för att bli en del av satsningen, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 280 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar